Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

HZS Středočeského kraje, územní odbor Nymburk přijme uchazeče o volná služební místa „Hasič - strojní služba“

Místo služebního působiště: stanice HZS Nymburk a Milovice. 

HZS Středočeského kraje, územní odbor Nymburk přijme uchazeče o volná služební místa

„Hasič - strojní služba“

Místo služebního působiště: stanice HZS Nymburk a Milovice.  

Požadavky:

 • minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou v libovolném oboru,
 • věk minimálně 21 let,
 • trestní bezúhonnost,
 • zdravotní, osobnostní a fyzická způsobilost,
 • řidičský průkaz minimálně skupiny C, skupiny E výhodou (potvrzená praxe v řízení motorových vozidel o hmotnosti nad 7,5 tuny výhodou).

Hlavní náplň služební činnosti:

 • provádění veškerých hasebních a záchranných prací při zásahu s využitím odborností získaných ve specializačních kurzech,
 • řízení vozidel s maximální přípustnou hmotností vyšší než 3,5 tuny při hasebních a záchranných pracích nebo mimořádných událostech,
 • kontrola a údržba technických a věcných prostředků,
 • provádění pravidelné odborné a fyzické přípravy.

Nabízíme:

 • zajímavou práci v profesionálním hasičském záchranném sboru, jehož hlavním úkolem je chránit životy a zdraví obyvatel, životní prostředí, zvířata a majetek před požáry a jinými mimořádnými událostmi a krizovými situacemi,
 • služební poměr, který je upraven zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů,
 • směnný provoz (24 hodinové služby + 2 dny volna),
 • 6 týdnů dovolené,
 • náhrada platu v nemoci 30 dnů,
 • neustálý profesní rozvoj,
 • platové zařazení ve 2. tarifní třídě, po absolvování vstupního odborného kurzu ve 3. tarifní třídě (NV č. 304/2018 Sb.),
 • rozpětí platového tarifu ve 3. tarifní třídě: od 22.940 Kč do 34.410 Kč, podle započitatelné odborné praxe,
 • + zvláštní (rizikový) příplatek ve výši 5.600 Kč,
 • + zvláštní příplatek za používání dýchací techniky ve výši 500 Kč,
 • + odměna za služební pohotovost ve výši cca 3.000 - 4.000 Kč,
 • + možnost osobního příplatku.

Doklady, které uchazeč doloží:

 • strukturovaný životopis zaměřený zejména na předchozí průběh zaměstnání a na schopnosti uchazeče, včetně kontaktní adresy a telefonu a popř. e-mailu,
 • kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Volné od: ihned

Svou žádost o přijetí do služebního poměru včetně výše uvedených dokladů doručte písemně na adresu HZS Středočeského kraje, oddělení personální a PaM, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno nebo na e-mail podatelna@sck.izscr.cz.

Dotazy k přijímacímu řízení nebo k náplni služební činnosti směřujte na velitele stanice HZS Nymburk mjr. Bc. Romana Zimu, e-mail: roman.zima@sck.izscr.cz, telefon +420 950 865 121.

V souladu s ustanovením § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašovatel informuje uchazeče o tom, že bude shromažďovat, zpracovávat a uchovávat jeho osobní údaje, včetně citlivých údajů v rozsahu nezbytném pro uskutečnění výběrového řízení.

vytisknout  e-mailem