HZS Plzeňského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Varování obyvatelstva

Článek uvádí stručnou charakteristiku varování obyvatelstva a koncových prvků varování, které se v rámci jednotného systému varování v ČR používají a které mohou občané uslyšet. Uvádí vyhláškou Ministerstva vnitra stanovené signály, včetně jejich zvukových ukázek. Přináší informaci o významu zkoušky varovacího systému. V závěru poskytuje instrukce občanům, jak se mají zachovat po zaznění varovného signálu. 

Zvuk sirény vyjadřující varovný signál všeobecná výstraha znamená vždy nějaké nebezpečí. Upozorňuje, že může dojít, nebo již došlo k mimořádné události, která závažně ohrožuje životy a zdraví občanů nebo může spáchat značné škody na majetku či životním prostředí.
Je-li signálu použito bez předchozí informace obyvatelstvu, zpravidla znamená únik nebezpečné (toxické) látky do ovzduší. Výjimečně může znamenat akutní ohrožení přirozenou či zvláštní povodní, což bude použito hlavně v prostorech podél vodních toků a to vždy v kontextu s negativním vývojem hydrometerologické situace. Na základě těchto indicií lze důvody spuštění sirén od sebe předběžně rozlišit.

Signál sirény může být mimořádně použit jako povel k zahájení nějaké činnosti obyvatelstva; například může jít o vyhlášení evakuace z předem určeného prostoru. V těchto případech budou orgány veřejné správy včas a opakovaně pomocí dostupných sdělovacích prostředků informovat veřejnost, co daný signál znamená, a lidé budou instruováni o svém chování dopředu.

Pro případy nenadálého vyhlášení varovného signálu vydává oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení hasičského záchranného sboru kraje toto doporučení občanům, jak se mají zachovat:

  • Vyhledejte úkryt v nejbližší budově. Tou může být výrobní hala, úřad, kancelář, obchod, veřejná budova i soukromý dům.
  • Je-li to možné, vyhledejte místo v domě ve vyšších patrech. Nacházíte-li se v suterénních nebo podzemních částech domů, opusťte je rychle a přesuňte se v domě do nadzemí. Ani přízemní prostory nejsou pro improvizované ukrytí nejvhodnější.
  • V budově zavřete všechny dveře a okna, vypněte klimatizaci, ventilaci a obdobná zařízení, která víří vzduch, utlumte (případně uhaste) topidla s ohněm nebo jiné zařízení spotřebovávající vzdušný kyslík (krby, krbová kamna, karmy, wawky apod.).
  • Vyhledejte vhodnou místnost k improvizovanému ukrytí, které může trvat i několik desítek minut. Vhodné jsou místnosti ve střední traktu domu a ty, které jsou odvrácené od místa úniku nebezpečné chemické látky. Za silnějšího větru volte místnosti na závětrné straně domu.
  • Větší netěsnosti oken a dveří doporučujeme dotěsnitpomocí předmětů z látky (ručník, tričko, ustřižené pásky koberce aj.), nebo přelepit pomocí různých lepicích pásek (izolepa, kobercová páska, páska na balíky apod.) Uzavřením a utěsněním prostoru několikanásobně snížíte pravděpodobnost zamoření vzduchu v místnosti, kde budete pobývat.
  • Poslouchejte rádio a obecní rozhlas, případně sledujte televizi. Z těchto hromadných sdělovacích prostředků pravděpodobně získáte podrobnější informace a pokyny, jak se dále zachovat. Rádio si nalaďte na některou regionální stanici, doporučujeme: Český rozhlas Plzeň, FM+, Šumava. Neopomeňte, i internet může být zdrojem aktuálních informací a může být způsobem komunikace, kterou upřednostněte.
  • Máte-li možnost, vezměte si s sebou do úkrytu prostředky improvizované individuální ochranya tyto si oblečte. Jejich použitím zvýšíte svoji ochranu.
  • V době ukrývání buďte převážně v klidu, omezte telefonování na nezbytnou potřebu. Přísně se řiďte pokyny, které obdržíte prostřednictví sdělovacích prostředků, či osobně od příslušníků zasahujících jednotek integrovaného záchranného systémua od orgánů státní správy. Budovu, kde se ukrýváte, můžete opustit, až bude oznámeno, že nebezpeční již pominulo.
  • Po skončení události, máte-li pocit, že jste byli Vy nebo vaši blízcí zasaženi výpary nebezpečné látky, neprodleně vyhledejte ošetřujícího lékaře.
Jedete-li autem v době, kdy zazní sirény varovným signálem, okamžitě zavřete okna a vypněte větrání a klimatizaci. Dovoluje-li to dopravní situace, rychle opusťte území, kde je vyhlášeno ohrožení. Je třeba si uvědomit, že bezpečné místo se nachází ve vzdálenosti více jak 1 km od místa ohrožení. Ve směru, kam vane vítr, to může být i pár kilometrů. Nemůžete-li autem normálně pokračovat, postupujte podle výše uvedených pokynů.

vytisknout  e-mailem