HZS Plzeňského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Varování obyvatelstva

Článek uvádí stručnou charakteristiku varování obyvatelstva a koncových prvků varování, které se v rámci jednotného systému varování v ČR používají a které mohou občané uslyšet. Uvádí vyhláškou Ministerstva vnitra stanovené signály, včetně jejich zvukových ukázek. Přináší informaci o významu zkoušky varovacího systému. V závěru poskytuje instrukce občanům, jak se mají zachovat po zaznění varovného signálu. 

V České republice jsou stanoveny 3 akustické signály:

  • Všeobecná výstraha
  • Požární poplach
  • Zkušební tón

vystraha.jpg Varovný signál všeobecná výstraha je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin. Může být vyhlašován třikrát za sebou v cca tříminutových intervalech. Po jeho zaznění bude vždy následovat tísňová informace z hromadných informačních prostředků (republikové, regionální a místní působnosti). V té bude obyvatelstvo vyrozuměno, o jakou hrozící nebo vzniklou mimořádnou událost se jedná, a lidé obdrží nejnutnější instrukce, jak se mají zachovat.

AKUSTICKÁ UKÁZKA SIGNÁLU

poplach.jpg Signál požární poplach vyhlašovaný rotačními sirénami je tvořen tónem sirény po dobu jedné minuty, krátce přerušeným na 10 sekund, jinak řečeno: dvěma za sebou táhlými houkáními. Elektronické sirény signalizují požární poplach napodobením hlasu trubky troubící tón .,,HÓ-ŘÍ", ,,HÓ-ŘÍ" po dobu jedné minuty. Signál není určen pro obyvatelstvo, ale slouží ke svolání příslušníků jednotek požární ochrany.

AKUSTICKÁ UKÁZKA SIGNÁLU

zkuebni.jpg Pro zkoušku sirén se používá tzv. zkušební tón. Jedná se o táhlý nepřerušovaný tón sirény trvající 140 vteřin. Vysílá-li tento signál elektronická siréna nebo místní rozhlas zapojený do systému varování, bude následně vysílána verbální informace: "Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén. Právě proběhla zkouška sirén. Zkouška sirén". Zkoušky sirén se zkušebním tónem se uskutečňují první středu v měsíci ve 12 hodin. Z technických důvodů může být houkání signálu posunuto v čase o několik málo minut dříve, nebo může zaznít o něco později.

AKUSTICKÁ UKÁZKA SIGNÁLU

vytisknout  e-mailem