HZS Plzeňského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Preventivně výchovná činnost

 
Hasiči Plzeňského kraje se v rámci preventivně výchovné činnosti zapojili od roku 2013 k celorepublikovému preventivně výchovnému programu v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva HASÍK CZ – Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva.

HASÍK CZDrak Hasík.png

 je celorepublikový preventivně výchovný program pro děti v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva.

Vzdělávací program je akreditován MŠMT ČR osvědčením
pod č.j. MSMT-7816/2019-1-240.

Program "Hasík CZ" vznikl v roce 1996 na stanici HZS Bruntál (nyní HZS MSK ÚO Bruntál). Do roku 1998 probíhalo jeho zkušební ověřování na školách a tvorba metodiky práce s dětmi, po roce 1998 byl program postupně šířen v bruntálském regionu a následně po celé ČR, kdy od roku 2000 je oficiální realizátorem občanské sdružení Citadela Bruntál. Předkládaný systém požární prevence a ochrany obyvatelstva je programem s mnohaletou ověřenou efektivitou působení na děti s řadou dostupných evaluačních nástrojů.

V případě zájmu může základní škola začlenit program HASÍK CZ do preventivního programu školy.

Realizace výuky na školách

Dvojice instruktorů působí v třídních kolektivech druhých a šestých tříd a realizuje vzdělávací bloky dle dané metodiky a schématu výuky vždy se stejnou skupinou dětí na základní (speciální) škole. Podstatou preventivního programu je vzájemná důvěra a neustálá komunikace mezi přednášejícími instruktory a dětmi. Velký důraz je kladen na použití maximálně názorných pomůcek a využití preventivně výchovných materiálů, jako drobných odměn pro děti. Tyto materiály, dětmi přinesené domů, poslouží zároveň jako zdroj informací pro rodiče, kteří se takto rovněž nepřímo zapojí do programu preventivně výchovné činnosti.

Témata výuky
Výuka probíhá ve třech blocích. První a druhý blok trvá 60 min a probíhá v učebně. Třetí hodina je praktická a děti při ní navštíví požární stanici a své poznatky si ověří  v praxi.
1. stupeň základního školství (2. třídy)
 • Kdo to jsou hasiči, co je jejich práce (hasiči a moje osobní zkušenost s nimi)
 • Jak poznáme hasiče (ukázka dýchacího přístroje)
 • Co je to bezplatná telefonní linka tísňového volání
 • V čem je nebezpečné zneužití tísňových telefonních čísel, jak správně nahlásit požár
 • Hasiči jedoucí k zásahu a děti na silnici
 • Který oheň je "dobrý" a který oheň je "zlý" (proměna dobrého ohně ve zlý)
 • Nalezené zápalky a "hra" s nimi
 • Co dělat, když na mě hoří oblečení a jaké jsou základní zásady první pomoci při jednoduchých popáleninách
 • Odkud hrozí nebezpečí u nás doma a na co nezapomenout při odchodu z domu
 • Jak poznám, když hoří u nás doma a co dělat
 • Domácí únikový plán, způsob vyhlášení poplachu a únikové cesty na škole
 • Co je to varovný signál a co budu dělat, když jej uslyším
 2. stupeň základního školství (6. třídy)
 • Hasiči a moje nové osobní zkušenosti s nimi (upřesnění dalších činností hasičů)
 • Co je to IZS a číslo112 - jednotné evropské číslo tísňového volání
 • Nahlášení dopravní nehody a hlášení události pomocí krátké textové zprávy (SMS)
 • Širší souvislosti přeměny "dobrého" ohně v oheň "zlý" a to především ve vztahu k nezodpovědnému jednání dětí i dospělých (zodpovědnost za mladší sourozence)
 • Podrobnější a více aktivní první pomoc při popáleninách
 • Co to jsou hasicí přístroje a "ohňový trojúhelník"
 • Lesní požáry a požáry v přírodě
 • Další informace týkající se tématu "Na co nezapomenout při odchodu z domu"
 • Jak poznám, když hoří u nás doma a co dělat (odkud hrozí nebezpečí u nás doma)
 • Nebezpečné plyny při požáru, první pomoc při nadýchání se kouře a co to je požární hlásič
 • Únikové cesty veřejných budov a požární poplach v naší škole
 • Co je to varovný signál a co dělat, když jej uslyším
 • Co dělat, když bude nařízena evakuace z místa bydliště - zásady opuštění  bytu a obsah evakuačního zavazadla
 • Jak se budu chránit při úniku nebezpečných látek (prostředky improvizované ochrany - rozdíly oproti utěsnění místnosti při požáru)
 • Další nebezpečí v přírodě i ve městě  

Ukázka z průběhu výuky ve třídách za řízení instruktorů Hasík

P1000816.JPGIMG_0851.JPGP1000816.JPGP1000816.JPG P1010405.JPG 

P1010024.JPG

Více informací  o programu HASÍK naleznete na internetových stránkách www.hasik.cz,

nebo Vám je poskytne kpt. Mgr. Lenka Basáková

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje
krajský koordinátor preventivně výchovné činnosti
oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení
Kaplířova 9, 320 68 Plzeň
tel.: 950 330 179

vytisknout  e-mailem