HZS Plzeňského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Preventivně výchovná činnost

V roce 2003 uspořádal Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje první ročník soutěže Malý záchranář. Cílem bylo podpořit školy při plnění pokynu MŠMT – č.j. 12 050/03-22 ze dne 4. března 2003 k začlenění tematiky ochrana člověka za mimořádných událostí do výuky. Soutěž se postupně rozšířila na celé území Plzeňského kraje. V roce 2006 se uskutečnil první ročník krajského kola, které se od té doby koná pravidelně jednou za dva roky. Malý záchranář je určen žákům 4. až 5. tříd základních škol Plzeňského kraje. Soupeří mezi sebou čtyřčlenná družstva v praktické a teoretické části. Test k prokázání znalostí plní každý soutěžící samostatně, body jednotlivých soutěžících se sčítají. Dovednostní disciplíny se plní týmově a jsou zaměřeny na praktické plnění úkolů, kterými jsou například: simulované volání na tísňové linky, poskytování první pomoci, požární prevence, rozpoznávání akustických signálů sirén, balení evakuačního zavazadla, chování při nálezu nebezpečného předmětu, prevence kriminality, použití hasicích přístrojů, přenášení raněného, překážková dráha a srážení kuželek proudem vody a jiné.
Na organizaci soutěže spolupracují obecní úřady, oblastní spolky Českého červeného kříže, státní policie, městská policie, Státní zdravotní ústav v Plzni, zdravotnická záchranná služba, BESIP a jiní.
Více o soutěži MALÝ ZÁCHRANÁŘ naleznete na: http://mz.hzspk.cz

MZ nástup.JPG

vytisknout  e-mailem