HZS Plzeňského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nabídka volných služebních míst

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje přijme do svých řad nové kolegy a kolegyně.

VOLNÉ POZICE JSOU JAK VE VÝJEZDOVÝCH JEDNOTKÁCH, TAK NA OPERAČNÍM A INFORMAČNÍM STŘEDISKU

 Zájemci o přijetí do služebního poměru se  mohu hlásit průběžně.

Předpoklady k přijetí do služebního poměru dle § 13 a násl. zákona č. 361/2003 Sb.

Do služebního poměru může být přijat státní občan České republiky, který:

 • je starší 18 let,
 • je bezúhonný a plně způsobilý k právním úkonům,
 • splňuje podmínky stanovené pro výkon služebního místa, zejména:
  • stupeň vzdělání - minimálně střední s maturitní zkouškou
  • obor nebo zaměření vzdělání (pokud je stanoven)
  • další odborný a jiný zvláštní požadavek (V PŘÍPADĚ OPERAČNÍHO STŘEDISKA ZNALOST ANGLICKÉHO, NEBO NĚMECKÉHO JAZYKA)
 • je fyzicky, zdravotně a osobnostně způsobilý k výkonu služby,
 • zasláním životopisu a zádosti o přijetí do služebního poměru písemně požádal o přijetí (osobní údaje jsou zpracovány na základě právního předpisu § 16 odst. 2 a § 202 zákona č. 361/2003 Sb.)
 • úspěšně absolvoval přijímací řízení.

V průběhu přijímacího řízení uchazeč absolvuje:

 • Prověrku na ověření tělesné zdatnosti, která se skládá ze dvou testů silových a jednoho testu vytrvalostního (Pokyn generálního ředitele HZS ČR 58/2008).
 • Pohovor za za účelem posouzení motivace uchazeče a jeho předpokladů k výkonu požadovaných služebních činností.
 • Vyšetření osobnostní způsobilosti na psychologickém pracovišti Hasičského záchranného sboru (vyhláška č.487/2004Sb., o osobnostní způsobilosti, která je předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sboru).
 • Vyšetření zdravotní způsobilosti uchazeče posuzuje zařízení závodní preventivní péče (vyhláška č. 393/2006Sb., o zdravotní způsobilosti).
 • Od přijímacího řízení mohou obě strany kdykoliv v jeho průběhu odstoupit.

  Každý uchazeč je o výsledku přijímacího řízení vyrozuměn písemně. Personální údaje nepřijatých uchazečů se po uplynutí tří let ode dne skončení přijímacího řízení včetně důvodu nepřijetí zničí.

  Na přijetí do služebního poměru není právní nárok.

  Vznik služebního poměru

  Služební poměr vzniká rozhodnutím služebního funkcionáře s personální pravomocí o přijetí uchazeče do služebního poměru.

  S nově přijatým příslušníkem je služební poměr uzavírán na dobu určitou v trvání tří let. Do služebního poměru na dobu neurčitou se zařadí příslušník dnem, který následuje po uplynutí služebního poměru na dobu určitou, jestliže úspěšně vykonal služební zkoušku a podle závěru služebního hodnocení dosahuje alespoň dobrých výsledků ve výkonu služby.

  Uchazeč je při přijetí do služebního poměru ustanoven na služební místo, pro které je stanovena služební hodnost vrchní referent. Na volné služební místo se služební hodností vyšší než vrchní referent se uchazeč může přihlásit, pokud je na toto místo vyhlášeno výběrové řízení a pokud splňuje obor nebo zaměření vzdělání pro toto místo stanovené. V případě, že bude v rámci výběrového řízení uchazeč vybrán, může být ustanoven i na služební místo, pro které je stanovena služební hodnost vyšší.

  Nábor k Hasičskému záchrannému sboru ČR je individuální v případě zájmu, či dotazů kontaktujte personální oddělení:

  Personalistka:
  Telefon:
  Email:
  Adresa:

  Mgr. Dana Dlesková
  950 330 236

  dana.dleskova@hzspk.cz
  Kaplířova 9, 320 68 Plzeň

vytisknout  e-mailem