HZS Plzeňského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Den požární bezpečnosti

Pátek třináctého - přesněji 13.5. je vyhlášen dnem požární bezpečnosti.

V letošním roce jsou jeho tématem:

Požáry v přírodě - období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů

Sucho momentálně panuje ve velké části střední Evropy. Důvodem jsou klimatické změny, které mění cirkulaci v atmosféře, což má za následek dlouhotrvající sucho i u nás v ČR.

foto30.jpgVyhlašování - začátek období nastává v okamžiku, kdy Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) zveřejní v rámci systému integrované výstražné služby výstrahu „nebezpečí požáru“ či „vysoké nebezpečí požáru“, a platí po celou dobu platnosti této výstrahy. Vyhlášení a dodržování podmínek požární bezpečnosti upravuje nařízení Plzeňského kraje (3/2016), kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

Pokud není v platnosti výstraha na „nebezpečí požáru“ nebo „vysoké nebezpečí požáru“, může na základě žádosti Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje období nepříznivých klimatických podmínek nastat dnem uvedeným v informaci hejtmana Plzeňského kraje o začátku období nepříznivých klimatických podmínek, stejným způsobem pak musí být i ukončeno.

Jaké podmínky pro rozdělávání ohně ve volné přírodě a při spalování rostlinných materiálů (např. suché listí, větvě z prořezávek ovocných stromů) platí:

 

-          místo pro rozdělání ohně musí být izolováno od okolních hořlavých látek a v dostatečné vzdálenosti od budov, volných skládek palivového dřeva apod. (např. ve vzdálenosti min. 50 m od okraje lesa, min. 100 m od stohu, okraje lánu obilí, strniště sena nebo vysoké suché trávy

-          oheň lze opustit až po úplném vyhasnutí, zalití vodou nebo zasypáním zeminou

-          je zakázáno rozdělávat oheň za větrného počasí

-          v období nepříznivých klimatických podmínek je zakázáno používání pyrotechniky, ohňostrojů a lampiónů štěstí. V tomto období nesmí vyjet parní lokomotivy a je zakázáno jezdit jakýmkoliv motorovým vozidlem mimo komunikaci po polích i ve volné přírodě. Výjimku mají pouze zemědělské a lesní stroje a technika IZS.

 

Jaké podmínky platí při rozdělávání otevřeného ohně při hospodaření v lesích
(např. pálení klestu) platí:

 

-          pálení provádět vždy za přítomnosti alespoň dvou osob

-          vybavit místo pálení hasebními prostředky (např. hasicími přístroji) a spojovacími prostředky

-          zákaz rozdělávání ohně v blízkosti suchých travin, na rašeliništích, na pařezech apod.

-          průměr ohniště do 6 m

-          kolem obvodu ohniště vytvořit pás o šířce min. 1,5 m (zbaven veškerého hořlavého materiálu, zabránění šíření požáru kořenovým systémem)

-          max. počet ohnišť 4, jedna osoba starší 18 let – dohled nad max. 2 ohništi

-          vzdálenost ohniště min. 20 m od lesa, vzdálenost mezi ohništi min. 6,5 m

-          prostor ohniště lze opustit až po úplném uhašení a řádném ochlazení ohniště

-          zákaz pálení za větrného počasí, pokud větrné podmínky nastanou v průběhu pálení – oheň neprodleně uhasit

-          před zahájením pálení oznámit HZS PK den, dobu, místo pálení a odpovědnou osobu

 

 

Způsob ohlášení pálení

-          vyplněním formuláře na stránkách https://paleni.izscr.cz/, kde můžete jednoduše v mapě vybrat přesné místo Vámi nahlašovaného pálení. Informace o Vámi zadaném pálení budou automaticky přenášeny na operační středisko HZS Plzeňského kraje

-          V případě, že nemáte možnost zadat pálení tímto způsobem, můžete jako náhradní způsob volat na telefonní číslo 950 310 130

vytisknout  e-mailem