HZS Plzeňského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Dnešní den je Evropským dnem linky 112

 

Ve čtvrtek 11. února 2021 si Evropané již po dvanácté připomenou Evropský den tísňové linky 112. Prostřednictvím tohoto jednotného evropského čísla tísňového volání se lidé v nouzi mohou dovolat pomoci záchranářů ve všech státech Evropské unie.
Důležitost myšlenky vzniku jednotného evropského čísla tísňového volání a jeho následná realizace v roce 2009 se každým rokem jeví jako čím dál tím významnější.
V loňském roce v České republice přes tuto linku přijali operátoři  2 011 890 hovorů.
Na operační středisko v Plzeňském kraji připadlo za loňský rok 102 596 hovorů. Z toho skutečných žádostí o pomoc bylo pouze 16 procent.
Protože je linka 112 evropským číslem tísňového volání, musí být její operátoři jazykově vybaveni. V našem kraji jsou tedy schopni komunikovat v němčině, angličtině a ruštiněCo je linka 112, kdy a proč vlastně vznikla? 

 • 112 je tísňová linka, která funguje ve všech státech Evropského hospodářského prostoru a ve Švýcarsku.
 • Vznikla na základě rozhodnutí Rady Evropských společenství č. 91/396/EEC ze dne 29. července 1991 o zavedení jednotného evropského čísla tísňového volání. 
 • Důvodem bylo usnadnit komunikaci lidí, kteří potřebují pomoc, s tísňovými službami na území Evropské unie. Vzhledem k tomu, že došlo k výraznému nárůstu soukromých i služebních cest v rámci Evropy a čím dál častěji se stávalo, že si cizinci nebyli schopni díky jazykové bariéře a neznalosti čísel tísňových linek navštívené země, zavolat si o pomoc v nouzové situaci, stanovila Rada Evropských společenství číslo 112 pro tísňová volání a zároveň závazným předpisem stanovila členským státům EU povinnost zavést toto číslo nejpozději do 31. prosince 1996.

 Nechala na rozhodnutí každého státu, zda bude 112 jediným tísňovým číslem dané země nebo si ponechají i svá dosavadní čísla tísňových linek. Ve většině zemí funguje číslo 112 společně s dříve zavedenými národními čísly tísňového volání, pouze v třinácti zemích (např. v Dánsku, Estonsku, Finsku, Nizozemsku) je číslo 112 jediným tísňovým číslem. Hovory jsou přijímány většinou policií nebo hasiči, v některých státech orgány civilní ochrany (např. Lucembursko, Slovensko), speciální státní organizací (např. Finsko, Rumunsko či Bulharsko) nebo speciálními call centry telekomunikačních operátorů (např. Irsko, Řecko, Švédsko).

f.jpg

 

Linka 112 v České republice

Česká republika začala podnikat kroky k zavedení jednotného evropského čísla tísňového volání v roce 1996, kdy podala žádost o vstup do Evropské unie. 
Číslo 112 bylo pro účel vzniku nové tísňové linky uvolněno na základě rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu. Do roku 1998 na něm byla provozována služba informace o přesném čase.
Jednotné evropské číslo tísňového volání bylo v České republice zavedeno na základě usnesení vlády č. 391/2000 ze dne 19. dubna 2000, ve znění usnesení vlády č. 350/2002 ze dne 3. dubna 2002. 
K příjmu tísňového volání na lince 112 byl určen Hasičský záchranný sbor ČR. Bylo vybudováno 14 center tísňového volání umístěných v sídlech hasičských záchranných sborů krajů, jejichž testovací provoz byl ukončen v červnu 2004. Tato centra jsou v rámci České republiky hlasově i datově propojena a jsou vzájemně zastupitelná. V případě přetížení nebo výpadku v jednom kraji jsou hovory automaticky přesměrovány na další telefonní centra tísňového volání 112, takže se nestane, že by se člověk, který potřebuje pomoc, nedovolal.


Tísňová linka 112 je v provozu nepřetržitě, 365 dní v roce, dvacet čtyři hodiny denně. Jen za loňský rok jsme na lince 112 přijali celkem 2 011 890 tísňových volání. Ve srovnání s tísňovou linkou 150, kterou v roce 2020 využilo pouze 277 259 volajících.


Výhody linky 112

 • Linka 112 je univerzální, to znamená, že nemusíte přemýšlet, jestli potřebujete volat hasiče, policii či zdravotní záchrannou službu. Operátor vás přepojí na tu složku IZS, kterou v dané situaci potřebujete.
 • Volání je zdarma, a to jak z pevné linky, tak z mobilního telefonu
 • Lze se dovolat bez SIM karty, bez zadání PIN kódu 
 • Stačí být v dostupnosti alespoň jedné sítě GSM a mít nabitou baterii u telefonního přístroje.
 • Díky technologiím (např. NIS IZS), které využívají operátoři tísňových linek, je možné přibližně lokalizovat místo, odkud volající telefonuje.112.png

Čísla tísňového volání v České republice:
112    Jednotné evropské číslo tísňového volání 
150
    Hasičský záchranný sbor 
155    Zdravotnická záchranná služba,
158    Policie 
156    Obecní (městská) policie

Jak postupovat, když voláte na tísňovou linku? 

 • Sdělte operátorovi 
  • co se stalo,
  • jestli je někdo zraněný,
  • kde se to stalo, v jakém městě a v jaké ulici,
  • své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte.
 • Nezavěšujte, odpovězte operátorovi na jeho otázky.
 • Postupujte dále podle pokynů operátora.


Nikdy nezavěšujte jako první. Buďte připraveni odpovědět operátorovi tísňové linky na jeho případné doplňující dotazy. Po ukončení hovoru vyčkejte na zpětný telefonát, který ověří pravdivost nahlášené zprávy a sníží riziko, že se jedná o „planý poplach“. Po ukončení hovoru si nechejte telefonní přístroj u sebe pro případný další zpětný hovor operátora.


 

vytisknout  e-mailem