HZS Pardubického kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Stavební prevence

Plní zejména následující úkoly  

Stavební prevence - plní zejména následující úkoly:

a) zabezpečuje posuzování územně plánovací dokumentace, podkladů pro vydání územního rozhodnutí, projektové dokumentace stavby ke stavebnímu řízení, pro dokumentace k povolení změny stavby před jejím dokončením, dokumentace k řízení o změně v užívání stavby, k nařízení nezbytných úprav, k nařízení zabezpečovacích prací, k řízení o zjednání nápravy a k povolení výjimky v rozsahu požárně bezpečnostního řešení podle zvláštních právních předpisů

  • požárně bezpečnostní řešení je součástí projektové dokumentace stavby a předkládá se ve dvou vyhotoveních orgánu vykonávajícímu státní požární dozor, který si jeden výtisk ponechává ve své dokumentaci pro potřebu kontrolní činnosti nebo pro případ zjišťování příčin vzniku požárů.

b) ověřuje, zda byly dodrženy podmínky požární bezpečnosti staveb vyplývající z posouzených podkladů a dokumentace dle písm. a) včetně podmínek vyplývajících z vydaných stanovisek

c) zabezpečuje plnění úkolů orgánů v území a stavebním řízení z hlediska ochrany obyvatelstva

d) vede evidenci staveb CO a staveb dotčených požadavky CO

vytisknout  e-mailem