HZS Pardubického kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ukrytí

Ukrytí obyvatelstva při mimořádných událostech se zajišťuje v improvizovaných a ve stálých úkrytech. Při mimořádných událostech s rizikem úniku nebezpečných látek je občanům rovněž doporučeno provést ukrytí improvyzovaným způsobem, tzn.  využít přirozených ochranných vlastností staveb:

  • při úniku nebezpečných chemických látek - ukrýt se ve vyšších patrech budov (většina chem. látek jsou těžší než vzduch, proto nejsou vhodné sklepní prostory), v místnosti odvrácené od místa úniku nebezpečné látky, zavřít (utěsnit) okna a dveře
  • únik radioaktivních látek a ionizujícího záření - místnost by se měla nacházet nejlépe ve středové, suterénní nebo sklepní části domu s minimálním počtem oken, dveří a jiných větracích otvorů

Další opatření ke snížení rizika průniku nebezpečných látek do budovy:

  • vypnout, uhasit a utěsnit veškerou ventilaci v bytě - klimatizace, větrací systémy, topidla, digestoře, světlíky
  • utěsnit sebemenší otvory - klíčové dírky, otvory pro poštu apod.
  • okna zavřít a dobře utěsnit různými druhy samolepících těsnících pásek, tmely

Po ukrytí improvizovaným způsobem v nejbližší budově a po provedení dalších opatření (utěsnění, atd.) je nutné poslouchat následné informace (televize, rádio, místní rozhlas, atd.), které budou obsahovat sdělení, co má obyvatelstvo dále dělat.

Improvizované úkryty se budují k ochraně obyvatelstva před účinky zbraní hromadného ničení v případě  nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu v místech, kde nelze k ochraně obyvatelstva využít stálých úkrytů. Jedná se o předem vybraný vhodný prostor v částech domů a dalších budov, jež bude v případě potřeby stavebně upraven na improvizovaný úkryt, viz. příručka (Sebeochrana obyvatelstva ukrytím).

Ochranný prostor má být zvolen v blízkosti místa pobytu osob, které jej musí v případě ohrožení včas dosáhnout. Doporučená doběhová vzdálenost je 500 až 800 m. Při výběru IÚ nutno dodržet dále stanovené bezpečnostní vzdálenosti od nebezpečných provozů a skladů.

Pro každou ukrývanou osobu je potřeba nejméně 1 - 3 m2 podlahové plochy v prostoru s nuceným větráním a 3 - 5 m2 podlahové plochy v prostoru bez větracího zařízení. Kapacita IÚ je dána součtem sedících a ležících osob, jinak není omezena. Světlá výška (od podlahy ke stropu) má být minimálně 2,3 m při dodržení minimální podchodné výšky (od podlahy k nejnižší části stropu, nebo potrubí pod stropem) 1,9 m.

Hlavní zásady výběru:
  1. Obvodové zdi IÚ umístěného v suterénu musí mít minimálně tloušťku - 45 cm zděné nebo 30 cm železobetonové (u panelových domů výjimečně 15 cm).
  2. Zdi, do nichž je opřena u klenutých místností valená klenba, musí mít tloušťku minimálně 90 cm.
  3. Tloušťka klenby musí být nejméně 15 cm.
  4. Vchodové dveře se musí otevírat směrem ven z úkrytu.
  5. IÚ umístěný v bloku budov musí mít minimálně dva nouzové výlezy nebo jiné únikové cesty. Je výhodné, jsou-li IÚ mezi sebou propojeny alespoň průrazy (průlezy).

Stálé úkryty se budují k ochraně obyvatelstva před účinky zbraní hromadného ničení v případě stavu ohrožení státu a válečného stavu. Dělí se na stálé tlakově odolné úkryty, stálé tlakově neodolné úkryty a ochranné systémy podzemních dopravních staveb. Ochranné systémy podzemních dopravních staveb (metro, tunely, atd.) mohou být využity mimo uvedených stavů i při dalších mimořádných událostech.

Většina stálých úkrytů, které máme v dnešní době k dispozici, byla budována v 50. až 80. letech minulého století převážně jako dvouúčelově využívané stavby (prostor úkrytu je možné využívat i v mírové době, např. kina, sklady, šatny). Tyto úkryty nelze využít při mimořádných událostech a krizových situacích nevojenského charakteru z důvodu jejich nerovnoměrného rozmístění a doby potřebné k jejich zpohotovení. K problematice ukrytí je v Pardubickém kraji zpracován Plán ukrytí, který je součástí Havarijního plánu Pardubického kraje a rovněž je vedena evidence stálých úkrytů v kraji. V současné době je kladen větší důraz na ukrytí obyvatelstva improvizovaným způsobem, případně na budování improvizovaných úkrytů. Rozhodující úlohu při organizování ukrytí obyvatelstva mají orgány obce, které zajišťují ukrytí osob před hrozícím nebezpečím.

Přehled všech stálých úkrytů v ČR bez ochranných systémů podzemních dopravních staveb (odkaz dokumentu HZS ČR)

vytisknout  e-mailem