HZS Pardubického kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Individuální ochrana

K individuální ochraně obyvatelstva před účinky nebezpečných látek při mimořádných událostech se využívají prostředky improvizované ochrany dýchacích cest, očí a povrchu celého těla. jedná se o jednoduché pomůcky, které si občané připravují svépomocí z dostupných prostředků a které nahrazují prostředky individuální ochrany.

Výdej prostředků individuální ochrany se provádí jen pro vybrané kategorie osob, při stavu ohrožení státu a válečném stavu:

 • děti do 1,5 roku - dětské ochranné vaky
 • děti 1,5 roku až 6 let - dětské ochranné kazajky
 • děti 1,5 roku až 18 let - dětské ochranné masky
 • osoby ve zdravotnických a sociálních zařízeních - ochranné masky
 • doprovod osob uvedených v předešlých bodech - ochranné masky

Prostředky improvizované ochrany 

Základním principem improvizované ochrany je využití vhodných oděvních součástí, které jsou k dispozici v každé domácnosti a pomocí kterých je možné chránit jak dýchací cesty, tak celý povrch těla. Tyto prostředky se využijí v případě potřeby ochrany člověka před účinky nebezpečných látek např. při nutnosti překonání zamořeného prostoru, atd. Při použití této ochrany je třeba dbát následujících zásad:

 • celý povrch musí být zakryt, žádné místo nesmí zůstat nepokryté
 • všechny ochranné prostředky je nutno co nejlépe utěsnit
 • k dosažení vyšších ochranných účinků kombinovat více ochranných prostředků nebo použít oděvu v několika vrstvách

Největší pozornost je nutno věnovat ochraně obličeje a očí (kombinace ochrany povrchu těla a dýchacích cest).

Možné příklady použití prostředků pro improvizovanou ochranu:

 1. Ochrana hlavy a obličeje - čepice,šátek, přilba, těsnící brýle, navlhčený kapesník přes ústa.
 2. Ruce - rukavice.
 3. Tělo - zateplené spodní prádlo, tričko, mikina, bunda, pláštěnka.
 4. Nohy - kalhoty, vysoké boty, holínky.

Podrobnější návod a možné příklady použití prostředků improvizované ochrany lze najít v příručce Sebeochrana obyvatelstva ukrytím, ke stažení zde.

Přehled prodejen prostředků individuální ochrany - Pardubický kraj

Název a adresa prodejny
Sortiment prodeje
AVEC CHEM, s.r.o.
Starý Máteřov 124
530 02 Pardubice
Telefon a fax: 466 303 037, 603 787 483
E-mail:info@avec.cz   
Webové stránky: www.avec.cz
Výroba polomasek, ústenek, průmyslových, speciálních a NBC filtrů k ochranným maskám, pro průmysl, civilní ochranu, záchranné složky a armádu. Výroba filtrů pro vzduchotechnická zařízení a úkryty civilní ochrany. Prodej ochranných masek.
HOLOUBEK PROTECT a.s.
Průmyslová 382
532 08 Pardubice - Černá za Bory
Telefon: 466 068 202, 777 777 632
Fax: 466 068 229
Webové stránky: www.holoubekprotect.cz
Ochranné masky, polomasky, ústenky, filtry k ochranným maskám, ochranné oděvy a ochranné pracovní pomůcky.
KLATT, s.r.o. pobočka Pardubice
Na Vsi 13
533 01 Pardubice - Černá za Bory
Telefon a fax: 466 670 800
Webové stránky: www.klatt.cz
Ochranné a bezpečnostní pomůcky, přilby, respirátory, rukavice, ochranné oděvy.
TEMPO O.O.P.P., s.r.o.
Pardubická 620
537 01 Chrudim
Telefon a fax: 469 622 801, 469 622 464
 736 486 267
Webové stránky:www.tempo-oopp.cz
Osobní ochranné pracovní pomůcky, ochranné masky, respirátory, pracovní a ochranné oděvy, prac., bezpečnostní, zimní, speciální a nadměrná obuv, ochrana hlavy, sluchu, rukavice, postroje a příslušenství, drogistické zboží.
PEVI s.r.o.
Dvorská 1005
563 01 Lanškroun - Žichlínské Předměstí
Telefon: 465 321 550
Fax: 465 325 243
E-mail: pevi@pevi.cz 
Webové stránky: www.pevi.cz
Osobní ochranné pracovní pomůcky, pracovní oděvy pro profesionály, program pro čistotu a hygienu.
Roman Fuchs
Čistá 296
569 56 Čistá u Litomyšle
Telefon a fax: 603 826 852 (pouze na zavolání - zprostředkovatel prodeje)
Kompletní vybavení ochranných pracovních pomůcek (celo-obličejové masky, respirátory, filtry, kukly, štíty).
Michal Celar
Na rozmezí 414
561 51 Letohrad
Telefon: 465 620 973,603 207 341
Webové stránky:www.celar.cz
Komplexní sortiment osobních ochranných a pracovní prostředků.

vytisknout  e-mailem