HZS Pardubického kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Krizové plánování

Krizový plán Pardubického kraje
Krizový plán kraje je souhrnný plánovací dokument, kterým orgány krizového řízení na úrovni kraje plánují ve své věcné a územní působnosti opatření a postupy pro případ řešení krizové situace, která dosáhla takové úrovně, že k jejímu řešení je nezbytné použít mimořádná opatření. Je zpracováván, aktualizován a ověřován příslušnými orgány krizového řízení v rozsahu vycházejícím z jejich věcné působnosti.
Zpracovatelem krizového plánu Pardubického kraje je Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje.
 
Krizový plán obce s rozšířenou působností
Zpracovatelem krizového plánu obce s rozšířenou působností je rovněž Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, který tak zpracovává 15 těchto plánů. Jedná se krizové plány následujících ORP: Česká Třebová, Hlinsko, Holice, Chrudim, Králíky, Lanškroun, Litomyšl, Moravská Třebová, Pardubice, Polička, Přelouč, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto a Žamberk.
Krizový plán obce s rozšířenou působností je dokument určený pro plánování postupu orgánů krizového řízení na úrovni obce s rozšířenou působností v případě vyhlášení krizového stavu.
 
Plány krizové připravenosti
Plány krizové připravenost na výzvu příslušného orgánu krizového řízení zpracovávají právnické nebo podnikající fyzické osoby, které zajišťují plnění opatření vyplývající z krizového plánu. Mají tak přímou návaznost na krizový plán kraje a krizový plán obce s rozšířenou působností. V těchto plánech je upravena příprava příslušné právnické nebo podnikající fyzické osoby k řešení krizových situací. 
Dále tyto plány zpracovávají územní správní úřady uvedené v krizovém plánu kraje nebo krizovém plánu obce s rozšířenou působností.  
 
Plány krizové připravenosti subjektů kritické infrastruktury
Dalším typem plánu je plán krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury. Zpracovává jej subjekt kritické infrastruktury, který odpovídá za ochranu prvku kritické infrastruktury. Subjekty kritické infrastruktury a jejich prvky (jednotlivé budovy, technologické celky, provozy atd.) určuje rozhodnutím vláda nebo opatřením obecné povahy příslušná ministerstva a jiné ústřední správní úřady.
 
 
Náležitosti a způsob zpracování všech výše uvedených plánů upravuje nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28, odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

vytisknout  e-mailem