HZS Pardubického kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Havarijní plánování

Havarijní plán Pardubického kraje
Havarijní plán Pardubického kraje je zpracován pro provádění záchranných a likvidačních prací při zdolávání mimořádných událostí, které vyžadují vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně poplachu. Zpracovává jej Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje minimálně ve 2 vyhotoveních. Jeden výtisk je uložen na Krajském úřadu Pardubického kraje pro jednání bezpečnostní rady kraje a krizového štábu kraje, druhý se ukládá na krajském operačním a informačním středisku HZS. Obsah havarijního plánu kraje stanoví vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění pozdějších předpisů, v příloze č. 1.
 
Havarijní plán kraje se skládá ze tří částí.
Informační část obsahuje popis území kraje z hlediska geografického, demografického, klimatického a hydrologického, pravděpodobnosti vzniku mimořádných událostí, ohrožení obyvatelstva, předpokládaných škod, organizace havarijní připravenosti, možností asanace apod. Operativní část obsahuje poplachový plán IZS. Plány konkrétních činností obsahují např. plán vyrozumění, plán varování obyvatelstva, plán evakuace obyvatelstva, plán nouzového přežití obyvatelstva, pohotovostní plán veterinárních opatření, plán odstranění odpadů apod.
 
Důležitou částí Havarijního plánu Pardubického kraje jsou typové a operativní karty obsažené v příloze plánu. Operativní karty se vždy vztahují ke konkrétnímu zdroji rizika (exploze, únik toxické látky) a obsahují mapu a ortofotomapu se zdrojem rizika a jeho okolím, množství a charakteristiku nebezpečné látky, kontakt na provozovatele a návrh postupu řešení mimořádné události.
 
 
Výpis z Havarijního plánu Pardubického kraje pro obec s rozšířenou působností
Tento dokument zpracovává rovněž Hasičský záchranný sbor Pardubic pro účely obcí s rozšířenou působností a složek IZS. Jeho složení je stejné jako u Havarijního plánu Pardubického kraje, pouze rozsah je omezen na území konkrétní obce s rozšířenou působností.

vytisknout  e-mailem