HZS Pardubického kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace pro jednotky SDH

Odborná příprava v JPO

Pravidelnou odbornou přípravu členů jednotek SDH obcí (JSDHO) a členů jednotek SDH podniků (JSDHP) řídí, organizuje a ověřuje její velitel. Cílem této přípravy je prohloubení znalostí a praktických dovedností hasičů, které jsou požadovány pro výkon zastávané funkce, aby mohli plnit standardní úkoly stanovené dobrovolné jednotce. Je vhodné, aby se u dobrovolné jednotky prováděl teoretický i praktický výcvik pravidelně v průběhu celého roku s přihlédnutím k místním podmínkám a předurčenosti této jednotky. Požadavky na znalosti a dovednosti hasičů stanovují normy znalostí hasičů (SIAŘ GŘ 54/2013). Pravidelná odborná příprava se provádí v rozsahu min. 40hodin ročně. U jednotek zařazených v kategorii JPO II se doporučuje 40%  (16 hodin) absolvovat ve spolupráci s HZS na příslušných stanicích HZS kraje.

TEORETICKÁ PŘIPRAVA - zahrnuje zejména prohlubování znalostí základních legislativních předpisů, Bojového řádu jednotek požární ochrany, proškolení témat ročního zaměření stanoveného generálním ředitelstvím pro daný rok a obecně znalostí stanovenými výše zmíněnými Normami znalostí hasičů.

PRAKTICKÝ VÝCVIK - v rámci praktického výcviku je třeba provádět bojová rozvinutí (podle Cvičebního řádu), procvičovat řízení požárních automobilů (kondiční jízdy) a Používání věcných prostředků požární ochrany (dýchací technika, ochranné obleky, detekce plynů a nebezpečných látek). Jednotky SDH obcí předurčené k záchranným pracím při silničních dopravních nehodách každoročně absolvují pravidelnou odbornou přípravu ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel organizovanou řediteli HZS krajů. V rámci prohloubení pravidelné odborné přípravy a zvýšení akceschopnosti jednotky je třeba uskutečnit alespoň jedno taktické cvičení organizované v rámci obce.

Témata pravidelné odborné přípravy členů dobrovolné jednotky stanoví velitel zpracováním ročního plánu odborné přípravy pro svojí jednotku v souladu se všeobecným zaměřením pravidelné odborné přípravy, normou znalostí hasičů a s přihlédnutím k předurčenosti dané jednotky v systému plošného pokrytí. V potřebném rozsahu je nutné doplnit témata vyhlášená generálním ředitelstvím na příslušný kalendářní rok.

O provedené odborné přípravě se vede písemný záznam. Podle §36 vyhl. 247/2001Sb. se jednou ročně provádí ověření odborné přípravy, kterým se rozumí také přezkoušení znalostí a praktických dovedností (provádí velitel jednotky, o výsledku přezkoušení se vyhotovuje protokol, který je součástí dokumentace odborné přípravy). 

Pravidelná odborná příprava zahrnuje také tělesnou přípravu a požární sport. 

_________________________________________________________________________________________________________________

STUDIJNÍ MATERIÁLY A PODKLADY PRO ŠKOLENÍ

vytisknout  e-mailem