HZS Pardubického kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

E-podatelna

 • Elektronická adresa elektronické podatelny: epodatelna@pak.izscr.cz
  Elektronická podatelna je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných HZS Pardubického kraje.
 • Informace o datové schránce:
ID DS: 48taa69
Typ schránky: orgán veřejné moci
Maximální velikost datové schránky: 10 MB
  
 • Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích:
  HZS Pardubického kraje, Teplého 1526, 530 02, Pardubice
  
Provoz podatelny:
pondělí a středa
8 - 11 a 12 - 17
úterý, čtvrtek a pátek
8 - 12
Úřední hodiny stavební prevence:
pondělí a středa 
8 - 17
 • Pravidla potvrzování doručených datových zpráv:
  Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení je:
   • zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance elektronické podatelny HZS Pardubického kraje
   • datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
   • identifikátor datové zprávy (dokumentu) přidělený elektronickou podatelnou
 • Vzor datové zprávy:
Potvrzení doručení Vašeho podání / The answer to your submission
Datum odeslání / Answer date : 19.7.2006 9:1
Datum podání / Submission date : 19.7.2006 9:1
Adresa / Address : epodatelna@pak.izscr.cz
Identifikátor / Identier : HZSEAWX0A25I
Předmět / Subject : příklad elektronického podání
 
 • Technické parametry přijímaných datových zpráv:
Přípustné formáty datových zpráv jsou vymezeny v příloze č. 3 Vyhlášky Ministerstva vnitra č. 194/2009, o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových stránek
Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: pdf (Portable Document Format), PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving), xml (Extensible Markup Language Document), fo/zfo (602XML Filler dokument), html/htm (Hypertext Markup Language Document), odt (Open Document Text), ods (Open Document Spreadsheet), odp (Open Document Presentation), txt (prostý text), rtf (Rich Text Format), doc/docx (MS Word Document), xls/xslx (MS Excel Spreadsheet), ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation), jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format), png (Portable Network Graphics), tif/tiff (Tagged Image File Format), gif (Graphics Interchange Format), mpeg1/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2), wav (Waveform Audio Format), mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3), isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší, edi (mezinárodní standard EDIFACT, standardy ODETTE a EANCOM pro elektronickou výměnu obchodních dokumentů - EDI), dwg (AutoCAD DraWinG File Format) verze 2007 a vyšší, shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx (ESRI Shapefile), dgn (Bentley MicroStation Format) verze V7 a V8, gml/gfs/xsd (Geography Markup Language Document) Maximální velikost přijímané datové zprávy je 10MB. V případě pochybností vzneste dotaz na naši podatelnu, kde Vám pracovníci sdělí, zda je daný formát akceptovatelný.
 • Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:
  Datové zprávy jsou přijímány na CD, DVD nebo USB discích. V případě pochybností vzneste dotaz na naši podatelnu, kde Vám pracovníci sdělí, zda jsou technické parametry daného fyzického nosiče akceptovatelné.
  
 • Postup v případě zjištění škodlivého software u přijaté datové zprávy:
  Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software, není akceptována. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého softwaru.
  
 • Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny:
  Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu jana.polakova@hzscr.cz případně na poštovní adresu krajského ředitelství HZS Pardubického kraje.
  
 • Kvalifikované certifikáty vydala PostSignum QCA
        Pro správné zobrazení certifikátu je nutné mít nainstalovaný platný kořenový certifikát například od http://qca.postsignum.cz/
 • Akceptované kořenové certifikační certifikáty:
   • První certifikační autorita, a.s. (I.CA)
     
   • PostSignum QCA
     
   • eIdentity a.s. QCA

vytisknout  e-mailem