HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Kontrolní činnost

Změny v předpisech o požární ochraně provedené v letech 2000 a 2001 iniciovaly zavedení nových pravidel a postupů při provádění výkonu státního požárního dozoru formou kontrolní činnosti. Hlavním záměrem bylo zvýšení počtu kontrolních akcí při dlouhodobě nízkém početním stavu příslušníků provádějících kontroly, což se týkalo zejména jednotlivých územních odborů. Krajské ředitelství Olomouci, které zabezpečuje nejen úkoly územního odboru, ale také metodiku v rámci krajského článku řízení, bylo posíleno o dva nové příslušníky. Počty kontrol začaly být plánovány pro jednotlivé příslušníky podle „Rozvahy k vyjádření orientačního normativu pro kontrolní akce“, čímž došlo k celorepublikovému sjednocení časových možností kontrolora k provádění jednotlivých kontrol.
 
Byly zpracovány podklady k vydání nařízení, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení:
  • požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob (NK 1/2002)
  • požární ochrany v budovách zvláštního významu (NK 3/2002)
Kontroly byly zaměřeny na jednotlivé z požárního hlediska rizikové činnosti a byla zahájena bližší spolupráce s ostatními orgány stání správy, např. Českou obchodní inspekcí, Inspekcí práce, Hygienickou stanicí, stavebními úřady, Národním památkovým ústavem, Odborem životního prostředí, Českou školní inspekcí, Oblastními ředitelstvími služby cizinecké policie a Policií České Republiky.
Byly kontrolovány obce, které mají zřízenu jednotku požární ochrany, provozovatelé zásobníků na sypké hořlavé látky, zdravotnická zařízení, noční kluby, ubytovací zařízení, školy a školská zařízení, diskotéky, prodej pyrotechnických výrobků, čerpací stanice pohonných hmot, shromažďovací prostory v souvislosti se značným množstvím sněhu na střechách, národní kulturní památky, liniové stavby dopravující ropu a plyn, obchodní řetězce, činnosti s oxidujícími a hořlavými látkami, provozovatelé zdrojů podzemních vod pro nouzové zásobování pitnou vodou, provozovatelé uskladňující zásoby potravin a krmiva, bývalé zemědělské a vojenské areály, velké tržnice, náhradní zdroje elektrické energie, vlastníci lesů, veřejné stravování, autoservisy a opravny, odkaliště, bytové domy a ubytovací zařízení, ve kterých jsou ubytovány nepřizpůsobivé osoby a provozovatelé stoláren.
Ke všem zjištěným závadám byla stanovena opatření a lhůty jejich k odstranění. Dodržování stanovených lhůt bylo pak následně zjišťováno kontrolními dohlídkami.

vytisknout  e-mailem