HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Krizové řízení

C. Plánovací dokumentace

Krizový plán 

Krizový plán je základním plánovacím dokumentem obsahujícím souhrn krizových opatření a postupů k řešení krizových situací. Jeho účelem je vytvořit podmínky pro zajištění připravenosti na KS a jejich řešení pro orgány krizového řízení a další dotčené subjekty.

V zásadě rozlišujeme krizové plány  „objektové, které zpracovávají ministerstva a jiné správní úřady, Česká národní banka a další státní orgány a krizové plány „územní“ jako je krizový plán kraje a krizový plán ORP.

Krizový plán kraje a krizový plán obce s rozšířenou působností zpracovává HZS kraje. Krizový plán kraje schvaluje hejtman kraje, krizový plán obce s rozšířenou působností schvaluje starosta obce s rozšířenou působností.

Krizový plán  se člení na část základní, operativní a pomocnou.

  • Základní část obsahuje zejména charakteristiku organizace krizového řízení, možné zdroje rizik, analýzu ohrožení, přehled právnických osob a podnikajících fyzických osob zajišťující plnění opatření vyplývajících z krizového plánu a přehled prvků kritické infrastruktury.
  • Operativní část obsahuje zejména přehled krizových opatření a způsob zajištění jejich provedení, plán nezbytných dodávek, způsob plnění regulačních opatření, Přehled využitelných kontaktů a rozpracování konkrétních druhů hrozících krizových situací identifikovaných v analýze ohrožení.
  • Pomocná část obsahuje zejména přehledy právních předpisu využitelných při přípravě na KS a jejich řešení, zásady manipulace s krizovým plánem, geografické podklady a další dokumenty související s připraveností na krizové situace a jejich řešením

Náležitosti  jednotlivých částí krizových plánů stanovuje nařízení vlády č.462/2000 Sb. k provedení k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).

Plán krizové připravenosti

Plán krizové připravenosti zpracovává:

  • právnická a podnikající fyzická osoba (dále „PaPFO“), která zajišťuje plnění opatření vyplývajících z krizového plánu a
  • územní správní úřady uvedené v krizovém plánu kraje nebo krizovém plánu obce s rozšířenou působností, které zabezpečují krizovou připravenost v oblasti své působnosti
  • subjekt kritické infrastruktury

Plán krizové připravenostiprávnické nebo podnikající fyzické osoby slouží k zajištění připravenosti na krizové situace, které mohou ohrozit plnění opatření vyplývajících z krizového plánu, a dále obsahuje postupy k realizaci opatření vyplývajících z krizového plánu za krizové situace.

Plán krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury slouží k zajištění připravenosti subjektu kritické infrastruktury na krizové situace, které mohou ohrozit funkci prvku kritické infrastruktury.

Plán krizové připravenosti se skládá ze základní části, operativní části a pomocné části.

Náležitosti jednotlivých částí plánů krizové připravenosti stanovuje nařízení vlády č.462/2000 Sb. k provedení k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon). 

vytisknout  e-mailem