HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Krizové řízení

A. Krizové řízení

Krizovým řízením se rozumí souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci a kontrolu prováděných při přípravě a pro řešení krizových stavů a ochranu kritické infrastruktury.

Krizovou situací rozumíme mimořádnou událost podle zákona o integrovaném záchranném systému, narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu („krizové stavy“).

Orgány krizového řízení na území kraje

Orgány krizového řízení na území kraje představují zákonem vyjmenované orgány státní a veřejné správy předurčené k přípravě na  mimořádnou událost (dále jen „MU“) a krizové stavy ( dále jen „KS“) a na jejich řešení, které mají působnost na území kraje.

Podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, se za orgány krizového řízení považují:

Orgány kraje a další orgány s působností na území kraje

 • hejtman
 • krajský úřad
 • hasičský záchranný sbor kraje
 • Policie České republiky

Orgány obcí s rozšířenou působností

 • starosta obce s rozšířenou působností
 • obecní úřad obce s rozšířenou působností

Orgány obcí

 • starosta obce
 • obecní úřad

Mimo výše uvedené orgány krizového řízení se na zajištění připravenosti a řešení MU a KS na území kraje dále podílejí:

Bezpečnostní rady

 • bezpečnostní rada kraje
 • bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností

Bezpečnostní rady jsou poradními orgány zřizovatele pro přípravu na krizové situace. Členy bezpečnostních rad jmenují jejich předsedové. Předsedou bezpečnostní rady kraje je hejtman. Předsedou bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností je starosta obce s rozšířenou působností.

Krizové štáby

 • krizový štáb kraje
 • krizový štáb obce s rozšířenou působností
 • krizový štáb obce (není povinnost zřizovat na úrovni obce)

Krizový štáb kraje je pracovním orgánem hejtmana pro řešení krizových situací a mimořádných událostí. Předsedou krizového štábu kraje je hejtman, který jmenuje členy krizového štábu kraje. Krizový štáb ORP je pracovním orgánem starosty obce s rozšířenou působností pro řešení krizových situací a mimořádných událostí. Předsedou KŠ ORP je starosta ORP, který jmenuje členy krizového štábu ORP. Krizové štáby jsou složeny z členů bezpečnostní rady a členů stálé pracovní skupiny krizového štábu.

Krizový štáb kraje nebo krizový štáb ORP projednává možnost řešení KS (MU) a navrhuje opatření hejtmanovi nebo starostovi ORP.

vytisknout  e-mailem