HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Medaile Hasičského záchranného sboru ČR

Říjnové medaile "Za statečnost" a "Za věrnost" byly rozdány. 

V pondělí 24. října 2011 byly v Trojském zámku předány medaile Hasičského záchranného sboru ČR „Za statečnost“ a „Za věrnost“. Medaile byly uděleny u příležitosti státního svátku Dne vzniku samostatného Československého státu. 48 oceněných si převzalo medaile z rukou ministra vnitra Jana Kubiceho a generálního ředitele HZS ČR genmjr. Ing. Miroslava Štěpána.
Mezi oceněnými byli i čtyři příslušníci HZS Olomouckého kraje, kteří obdrželi medaile „Za věrnost“, které jsou udělovány jako ocenění dlouhodobého dosahování velmi dobrých výsledků ve služební činnosti.

Medaile „Za věrnost I. stupně“ jsou výrazem poděkování příslušníkům Hasičského záchranného sboru ČR, kteří již více než tři desetiletí vzorně plní služební povinnosti.
Medaile „Za věrnost I. stupně“ obdrželi:
nstržm. Pavel Hrazdil z PS Prostějov
Pan Hrazdil ke sboru nastoupil dne 1.1.1978. Dlouhodobě působí na požární stanici Prostějov jako strojník. Úkoly vyplývající z této funkce plní svědomitě a zodpovědně. Po celou dobu služby iniciativně přistupuje k plnění povinností jak na stanici při údržbě techniky a výcviku, tak i při zásazích. Díky nabytým zkušenostem je dodnes součástí reprezentačního družstva územního odboru Prostějov v soutěžích ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Nutno také připomenout aktivní podíl na likvidaci následků povodní v roce 1997 na území okresů Olomouc a Přerov a účast na odstraňování následků povodní v Polsku v červnu 2010.

nstržm. Jaroslav Kýr z PS Konice
pan Kýr nastoupil ke sboru dne 1. 11. 1979. Z počátku působil jako hasič a hasič - strojník na centrální požární stanici v Prostějově. V roce 1981 se stal směnovým garážmistrem. Od roku 2001 působí jako hasič strojník na požární stanici Konice. Na všech působištích se poctivě věnoval svěřeným úkolům, úkoly plní svědomitě a zodpovědně, iniciativně přistupuje k plnění povinností jak na stanici při údržbě techniky a výcviku, tak i při zásazích. Své mnohaleté zkušenosti nyní předává ostatním příslušníkům. V případě potřeby neváhá plnit úkoly i v době osobního volna. Příslušník zasahoval při rozsáhlých povodních v roce 1997 na území okresu Olomouc. V začátcích působení u sboru byl reprezentantem okresu v požárním sportu.

nstržm. Zdeněk Pikl z PS Šumperk
Pan Pikl nastoupil ke sboru 1.10.1979. Celý svůj profesní život, který mnohdy významně zasahoval i ovlivňoval jeho osobní rodinný, plně zasvětil výkonu služby u Hasičského záchranného sboru České republiky. Během výkonu služby byl zařazen na několika funkcích, jak výkonného, tak i organizačního charakteru. Byl členem reprezentačního soutěžního družstva v požárním sportu profesionálních hasičů Šumperk. S ohledem na svůj věk je i nadále aktivním sportovcem a propagátorem požárního sportu.

Medaile „Za věrnost II. stupně“ jsou výrazem poděkování příslušníkům Hasičského záchranného sboru ČR, kteří již více než dvě desetiletí vzorně plní služební povinnosti.
Medaile „Za věrnost II. stupně“ obdržel:
plk.Ing. Karel Kolářík, ředitel HZS Olomouckého kraje
Pan Kolářík začal svou profesní dráhu u Hasičského záchranného sboru 1.8.1989 v oblasti požární prevence. V roce 1991 se stal ředitelem tehdejšího Sboru PO okresu Olomouc. V prvních letech v této řídící funkci se zasloužil o úspěšnou dostavbu nové centrální stanice a sídla HZS okresu v Olomouci, které bylo v pozdějších letech základem dnešního sídla HZS kraje.
Významnými milníky na jeho profesní dráze bylo zvládnutí rozsáhlých povodní, které zasáhly Moravu v roce 1997 a aktivní podíl na přípravě krajského uspořádání HZS v roce 2000. l. ledna 2001 byl jmenován do funkce náměstka pro IZS a OPŘ HZS Olomouckého kraje, v níž setrval do 1. ledna 2010, kdy byl jmenován ředitelem HZS Olomouckého kraje. Z doby fungování krajského uspořádání v letech 2001 – 2010 je nutné připomenout jeho podíl na zvládnutí mimořádných situací, kterými bezesporu byly živelné události typu tornáda v Litovli či opakující se povodně na Olomoucku a Jesenicku, jakož i úspěšná organizace významných akcí HZS v rámci kraje či republiky. Nemalou měrou se též zasloužil o rozvoj příhraniční spolupráce s kolegy z polského Opole.

 


Vladimíra Hacsiková / tisková mluvčí

vytisknout  e-mailem