HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

V kraji je zakázáno rozdělávat oheň v přírodě a pálit klestí

Pro celé území Olomouckého kraje platí zákaz rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně ve volné přírodě, pálení klestí na zahradách či používání pyrotechniky. Rozhodnutí o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů vydal hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek na základě doporučení krajského ředitele HZS Olomouckého kraje brig. gen. Karla Koláříka. Omezení, která z rozhodnutí vyplývají, jsou platná od 12. 7. 2023 do odvolání. 

Důvodem vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů jsou vysoké teploty, suché počasí a také výhled na další dny, kdy má přijít další vlna tropických veder. Současně se zvýšil od začátku července počet výjezdů hasičů v Olomouckém kraji k požárům v přírodním prostředí. Za toto období jsme v souvislosti se suchem řešili již 12 událostí. Loni jsme přitom hasili v tomto období na polích, v lesích či na loukách pouze dvakrát.

PSU_121T-2023_07_11-59f75551.jpgPSU_121T-2023_07_11-af5c9bf1.jpg

Na celém území Olomouckého kraje, zejména pak v lesích, parcích, zahradách, na loukách, ve skladech sena a slámy a na zemědělských pozemcích, je až do odvolání proto zakázáno:

1207_rozhodnuti_hejtman_narizeni_pozary.png

a) rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (např. spalování hořlavých látek),

b) pálení klestu a zbytků po těžbě na lesních pozemcích,

c) používání pyrotechnických výrobků,

d) používání létajících přání, lampionů se světlem z otevřeného ohně a pochodní,

e) odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,

f) jízda parní lokomotivou, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru,

g) spotřebovávání vody z umělých a přírodních nádrží určených jako zdroje požární vody k jiným účelům než k hašení požárů.

Připomínáme, že podle zákona o lesích je obecně bez ohledu na počasí zakázáno v lesích kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa. Zároveň je zakázáno rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně do vzdálenosti 50 m od okraje lesa. Důrazně proto nyní apelujeme na veřejnost, aby v době vysokých teplot, nedostatku srážek a s tím související nízkou vlhkostí v půdě a vegetaci, kdy je riziko vzniku požáru mnohonásobně vyšší, zákazy stanovené nařízením dodržovala.

PSU_121T-2023_07_06-d0a739d5.jpgPSU_121T-2023_07_06-d666da32.jpg

Současně bychom také chtěli upozornit, že při porušení nařízení hrozí sankce. Při nedovoleném rozdělání ohně v lese či v jeho blízkém okolí mohou fyzické osoby dostat pokutu až do výše 15 tisíc korun. Pokud by navíc porušením některého z výše uvedených zákazů vznikl požár, může se pokuta vyšplhat až do výše 25 tisíc korun. Vznikne-li pak vlivem požáru větší škoda nebo by případně byly ohroženy další osoby, může být jednání vyhodnoceno jako trestný čin.

V souvislosti s právě probíhajícími žňovými pracemi pak také doporučujeme při sklizni:

  1. použít žňovou techniku:
  • která je vybavena lapači jisker;
  • která je vybavena kromě hasicího přístroje instalovaného výrobcem ještě vodním nebo pěnovým přenosným hasicím přístrojem s minimálním objemem hasiva 9 litrů;
  • která je schopná upravit půdu tak, aby vznikl ochranný pruh, který zamezí šíření případného požáru, a u které je přítomna stálá obsluha.
  1. v případě založení stohu na strništi provést úpravu půdy po jeho obvodu takovým způsobem, aby vznikl ochranný pruh proti přenosu požáru v šíři nejméně 10 metrů.
  2. obilovin, řepky a obilnin sklízených ve formě siláží z celých rostlin na poli o výměře 100 ha a větší rozdělit toto pole alespoň na dvě přibližně stejně velké části, kdy k rozdělení pole dojde sklizní plodin a úpravou půdy tak, aby vznikl ochranný pruh proti přenosu požáru v šíři nejméně 15 metrů. Další doporučení pro období žní najdete zde.

Veřejnosti rovněž doporučujeme sledovat výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu, které na zvýšené riziko vzniku požáru rovněž upozorňují. Na portálu firerisk.cz mohou lidé sledovat předpověď požárního rizika, tedy jak vysoká pravděpodobnost vzniku požárů v souvislosti s vysokými teplotami a suchem panuje v jejich okolí.

Děkujeme vám za zvýšenou obezřetnost a ohleduplnost k okolí i k přírodě. Pomůže nám to minimalizovat rizika a škody spojené se vznikem a šířením požárů v přírodním prostředí.

por. Mgr. Lucie Balážová
tisková mluvčí
HZS Olomouckého kraje
T: 777 420 107
T: 950 770 039
M: lucie.balazova@hzscr.cz

Odkazy do noveho okna

PPR_101T-2023_07_09-e0e9e50a

PPR_101T-2023_07_09-e0e9e50a 

Detailní náhled

PPR_141T-2023_07_08-8feef773

PPR_141T-2023_07_08-8feef773 

Detailní náhled

PSU_121T-2023_07_06-ad479688

PSU_121T-2023_07_06-ad479688 

Detailní náhled

PSU_121T-2023_07_06-d0a739d5

PSU_121T-2023_07_06-d0a739d5 

Detailní náhled

PSU_121T-2023_07_06-d58a18c7

PSU_121T-2023_07_06-d58a18c7 

Detailní náhled

PSU_121T-2023_07_06-d666da32

PSU_121T-2023_07_06-d666da32 

Detailní náhled

PSU_121T-2023_07_11-3fe28e85

PSU_121T-2023_07_11-3fe28e85 

Detailní náhled

PSU_121T-2023_07_11-5dd51811

PSU_121T-2023_07_11-5dd51811 

Detailní náhled

PSU_121T-2023_07_11-59f75551

PSU_121T-2023_07_11-59f75551 

Detailní náhled

PSU_121T-2023_07_11-af5c9bf1

PSU_121T-2023_07_11-af5c9bf1 

Detailní náhled

1207_rozhodnuti_hejtman_narizeni_pozary

1207_rozhodnuti_hejtman_narizeni_pozary 

Detailní náhled
Uložit vše jako ZIP soubor

vytisknout  e-mailem