HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

 

(1)    Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ukládá Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje (dále jen „HZS MSK“) jako povinnému subjektu povinnost poskytovat informace dle tohoto zákona.

(2)    HZS MSK je v souvislosti s poskytováním informací oprávněn žádat úhradu ve výši,
která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. HZS MSK je dále oprávněn vyžádat si i úhradu
za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.   

(3)    V případě, že bude za poskytnutí informace požadována úhrada, je tato skutečnost písemně oznámena spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady vyčíslena. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, HZS MSK žádost odloží.

(4)    Na základě výše uvedeného se stanoví následující výše úhrad za poskytování informací:

Náklady na pořízení kopií:
a)    za pořízení jednostranné černobílé kopie formátu A4 – 0,90 Kč;
b)    za pořízení oboustranné černobílé kopie formátu A4 – 1,50 Kč;
c)    za pořízení jednostranné barevné kopie formátu A4 – 1,40 Kč;
d)    za pořízení oboustranné barevné kopie formátu A4 – 2,60 Kč;
e)    výše úhrady za pořízení jednostranné nebo oboustranné kopie jiného formátu, než formátu A4 se stanoví jako poměrný násobek sazby, byť i částečně zaplněné, formátu A4;
f)    pokud je požadovaná informace obsažena v publikaci nebo tiskovině vydávané Hasičským záchranným sborem České republiky, hradí se náklady ve výši ceny příslušného výtisku, pokud se informace poskytuje formou prodeje tohoto výtisku.

Náklady na opatření technických nosičů dat:
a)    za 1 ks DVD (4,7 GB), pokud tuto formu vyžaduje žadatel – 6 Kč;
b)    v případě použití jiného technického nosiče dat se náklady stanoví ve výši pořizovací ceny požadovaného technického nosiče dat.

Náklady na odeslání informace žadateli:
-    náklady za použitou nebo požadovanou poštovní službu se hradí ve výši skutečných nákladů;
-    balné (obálka A6, A5, A4) se hradí dle aktuálního ceníku kancelářských potřeb.

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací:
-    pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informace činí náklady za každou celou 1 hodinu mimořádně rozsáhlého vyhledávání – 410 Kč.

(5)    Nepřesáhne-li částka úhrady za poskytnutí informací na základě jedné žádosti 100 Kč, může ji HZS MSK poskytnout zdarma.

Vyvěšeno dne: 03.01.2023

vytisknout  e-mailem