HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Režimové opatření COVID-19 - aktualizováno 23. 10. 2020

Režimová opatření a omezení úředních hodin v návaznosti na aktuální situaci s šířením onemocnění COVID-19

V souladu s Usnesením vlády České republiky ze dne 21. října 2020 č. 1080, o přijetí krizového opatření, Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále jen „HZS MSK“) po dobu trvání nouzového stavu omezuje rozsah úředních hodin takto:

Pondělí a středa od 9 do 12 hod. a od 14 do 16 hod.

Nadále platí omezení osobního kontaktu zaměstnanců s veřejností na nezbytně nutnou úroveň s upřednostňováním písemného, elektronického či telefonického kontaktu ve všech případech, kdy je to možné, avšak při současném umožnění osobního kontaktu v úředních hodinách za přísného dodržování zvýšených hygienických požadavků v souladu s přijatými režimovými opatřeními v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19. S ohledem na zvýšená hygienická opatření je žádoucí, aby osoby, které mají v úmyslu využít možnosti osobního kontaktu, před návštěvou příslušného pracoviště nejprve kontaktovaly (telefonicky, e-mailem) daného zaměstnance a domluvily si termín návštěvy tak, aby bylo v maximální možné míře omezeno shlukování osob v objektech HZS MSK. Osoby nacházející se v objektech HZS MSK jsou povinny dodržovat pokyny zaměstnanců ke snížení rizika přenosu infekce (zejména dodržovat požadované rozestupy, používat vlastní nebo přidělené ochranné prostředky dýchacích cest a provádět pravidelnou desinfekci rukou či předmětů).

Kontaktní údaje jsou dostupné zde:

vytisknout  e-mailem