HZS Libereckého kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Psychologická služba

Psychologická služba a její potřebnost u HZS ČR se odvíjí nejen od profesionality samotných psychologů, ale i od odvahy a ochoty všech příslušníků a zaměstnanců HZS ČR tuto službu využít pro potřeby účastníků mimořádných událostí, či svou vlastní. 

 Poskytování posttraumatické intervenční péče příslušníkům HZS ČR, kteří prožili traumatizující událost v souvislosti s plněním služebních úkolů

(upravují Pokyny GŘ a N MV č.38/2003 a 39/2003) 


Při záchranných akcích se hasiči setkávají s traumatizujícími událostmi. Zažít takovou událost však může každý z nás. Reakce na takovou událost - "Duševní otřes" - je normální lidskou reakcí v náročné životní situaci. 
 POSTTRAUMATICKÁ INTERVENČNÍ PÉČE (PIP) = péče poskytnutá příslušníkovi HZS ČR, který v souvislosti s plněním úkolů prožil traumatizující událost, která může negativně ovlivnit jeho další výkon služby.
Cílem je redukovat tzv. náraz kritické události a poskytovat péči k omezení negativních dopadů na psychiku zasaženého i možnosti vzniku posttraumatické stresové poruchy.

 Příslušník HZS ČR
zažije:
 
 Příslušník HZS ČR
utrpí:
 
 Příslušník HZS ČR
způsobí:
 

 úmrtí, nebo těžké zranění jiných osob jako přímý svědek události
(především u dětí nebo kolegů)

např.:

- obzvlášť tragické události
- nehody s množstvím obětí
- extrémně vypadající oběti
- katastrofy
- velké škodní události
- svědek sebevraždy
- selhání záchranné mise
 

 těžké ohrožení života, nebo tělesné nedotknutelnosti

např:

- vážná dopravní nehoda
- přehřátí, poleptání
- ozáření, intoxikace
- infekce
- zasypání, zavalení
- popálení
 

 smrt, nebo těžké zranění někoho jiného

např.: v důsledku

- dopravní nehody
- chybného rozhodnutí
 

Jaké důsledky mohou mít traumatizující události?
Mohou ovlivnit momentální i budoucí profesionální výkon hasiče, který může, ale také nemusí být schopen kritickou situaci zvládnout sám. Přibližně 86% účastníků (všech, nejen záchranářů) traumatizující události má ještě dalších 24 hodin tělesné, poznávací a emocionální reakce (např. bezmocnost, lhostejnost, odpoutání se od reality, vtíravé, neodbytné myšlenky a představy, izolace, nechutenství, poruchy spánku, smutek, atd.). asi u 22% účastníků takové události mohou tyto příznaky přetrvávat až dalších 6 měsíců. U 4% zasažených je nebezpečí vzniku posttraumatické stresové poruchy, která je definovaná jako nemoc.

Co je posttraumatická stresová porucha?
Jde o dlouhodobé (měsíce a roky) poškození duševního zdraví s těmito projevy:

 • Tendence k znovuprožívání traumatického obsahu.
 • Opakující se myšlenky, obrazy (související s událostí), děsivé sny. 
 • Tzv. flashbacky - náhlé pocity a projevy jako by situace znovu nastala.
 • Intenzivní pocity úzkosti při setkání s pozůstalými, či okolnostmi, které událost připomínají.
 • Tendence vyhnout se myšlenkám či pocitům spojeným s traumatem.
 • Odmítání aktivit vyvolávajících vzpomínky.
 • Neschopnost si vybavit důležité aspekty události (amnézie).
 • Citová zpoštělost, neschopnost vnímat a prožívat pozitivní emoce.
 • Přetrvávající prožitky depersonalizace a derealizace.
 • Přetrvávající projevy zvýšené dráždivosti.
 • Nesustálé "nastražení, jako by hrozilo nebezpečí, psychomotorický neklid.
 • Nesoustředěnost, neschopnost přenášet pozornost.
 • Poruchy spánku, příjmu potravy.
 • Hněv a podráždění, smutek, deprese, úzkost, výkyvy nálad.
 • Silná fyziologická reaktivita na podněty připomínající událost.
Traumatizující událost = zátěžová situace, kterou může být zejména vlastní zranění, zranění či smrt kolegy, pohled na usmrcení osob (zvláště dětí) či jejich těžká zranění.
Bezodkladná primární pomoc = bezprostřední užití prostředků, jejichž cílem je zmírnění následků traumatizující události.
Následná péče = další nutná opatření poskytnutá po bezodkladné primární pomoci, nebo dle potřeby a zhodnocení situace
Intervenční tým = skupina zajišťující poskytování PIP složená z vyškolených příslušníků a občanských zaměstnanců HZS ČR a vyškolených mimoresortních externích poradců.
Koordinátor = příslušník HZS ČR, který je nedílnou součástí intervenčního týmu, odborně vyškolený (zpravidla psycholog HZS kraje), který zodpovídá za činnost, vedení a další vzdělávání intervenčního týmu.
 • Členové intervenčního týmu provádějí v přímé časové souvislosti s traumatizující událostí bezodkladnou primární pomoc a v případě potřeby v následujících dnech a týdnech následnou péči příslušníkovi HZS ČR.
 • Členové intervenčního týmu vycházejí z etických zásad pomáhající profese, řídí se právními normami a využívají své odborné kvalifikace.
 • Ve své činnosti a rozhodování jsou nezávislí, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech souvisejících s činností intervenčního týmu a zachovávat anonymitu příslušníka HZS ČR, kterému PIP poskytli.
 • PIP je možné poskytovat na pracovišti příslušníka HZS ČR, na pracovišti člena intervenčního týmu, nebo na jiném místě, pokud o to příslušník požádá, nebo to člen intervenčního týmu uzná za vhodné.
 • Členy intervenčního týmu zřízeného u HZS kraje jmenuje jeho ředitel.


Kdo a jakým způsobem může o PIP požádat ?

 • Každý příslušník HZS ČR je oprávněn požádat o poskytnutí PIP již v průběhu traumatizující události, nebo v kteréholiv době po jejím ukončení.
 • Příslušník žádá přímo některého člena intervenčního týmu, nebo může požádat o zprostředkování koordinátora, operačního důstojníka, služebního funkcionáře, apod. dle svého uvážení.
 • Služební funkcionář je oprávněn poýádat o poskytnutí PIP příslušníkovi kdykoliv, zejména v přímé časové souvislosti s traumatizující událostí.

Tým posttraumatické péče HZS LK:

 Mgr. Simona Kozlová
 
,  KŘ Liberec, koordinátor týmu
 David Kořínek, DiS.
 
 ,  PS Liberec
 Valentin Hurtuk
 
,  PS Liberec
 
 Ing. Jan Pluhař
 
,  PS Liberec
 
 Ing. Radek Hon
 
,  PS Liberec
 
 Bc. Jiří Snášel
 
,  PS Liberec
 Bc. Jiří Košek
 
,  PS Liberec
 
 Zdeněk Vrána
 
,  PS Jablonec n.N.
 
 Ing. Daniel Chaluš
 
,  PS Semily
 
 Martin Kvintus
 
,  PS Turnov
 
 Arnošt Šulc
 
,  PS Jilemnice
 
 Bc. Jan Jech
 
,  PS Česká Lípa
 

vytisknout  e-mailem