HZS Libereckého kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Psychologická služba

Psychologická služba a její potřebnost u HZS ČR se odvíjí nejen od profesionality samotných psychologů, ale i od odvahy a ochoty všech příslušníků a zaměstnanců HZS ČR tuto službu využít pro potřeby účastníků mimořádných událostí, či svou vlastní. 

 (zabezpečení podkladů pro personální práci a výkon služby)

Posuzování duševní způsobilosti se řídí Pokynem GŘ HZS ČR a N MV č. 44/2002, který sjednocuje postup při posuzování duševní způsobilosti uchazeče o přijetí do služebního poměru příslušníka HZS ČR pro výkon funkce a při nakládání s osobními údaji. 
 

Kdy a koho psycholog testuje?
 1. Uchazeče do služebního poměru - příslušníka HZS ČR (dle §3 zákona č.186/1992 sb.)
 2. Hasiče při výběru do specializovaných funkcí: na funkci hasič-strojník (dle §37 vyhlášky č.247/2001, ve znění vyhlášky č.226/2005 Sb.)
 3. Zpracování podkladů pro výběrová řízení - zjišťování osobnostních předpokladů k výkonu řídící či speciální funkce
Další informace:
 • Posuzování duševní způsobilosti uchazeče, nebo příslušníka HZS ČR provádějí psychologové HZS. ČR. Psychologické pracoviště HZS LK spolupracuje při posuzování duševní způsobilosti uchazečů a příslušníků s psychologickou laboratoří MV GŘ HZS ČR.
 • Cílem psychologického vyšetření je zjištění, zda komplexní osobnostní profil uchazeče, nebo příslušníka HZS ČR je v souladu s kritérii stanovenými pro určené funkce u HZS ČR.
 • Sdělovat uchazečům, nebo příslušníkům u HZS ČR informace o výsledcích psychologického vyšetření je oprávněn pouze psycholog, který toto vyšetření prováděl.
 • Psychologické vyšetření a jeho závěry mají v rámci HZS ČR obecnou platnost po dobu dvou let, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak. Dobu platnosti psychologického vyšetření v jednotlivých případech posuzuje psycholog, který provedl původní psychologické vyšetření.
 • Odvolacím orgánem je psychologické pracoviště GŘ HZS ČR:

  Psychologická laboratoř
  MV GŘ HZS ČR
  Kloknerova 26
  148 01 Praha 414
Dopravně-psychologická vyšetření příslušníků HZS ČR

S platností nového silničního zákona č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacícha o změnách některých zákonů, s platností od 1.7.2006 byla hodně diskutována otázka dopravně-psychologického vyšetření a vyštření encefalografem (EEG).
Tuto situaci naprosto jednoznačně řeší novela tohoto zákona č.342/2006 Sb., část dvacátá, odst.2, která mění §87a odst.7 silničního zákona takto:

"Povinnost dopravně-psychologického vyšetření a vyštření neurologického, včetně EEG se netýká řidiče, který provádí silniční dopravu soukromé povahy, pokud není prováděna za úplatu, a dále řidičů vozidel požární ochrany."

Dopravně-psychologická vyšetření hasičů se jako doposud řídí §37, odst.2, písm.e vyhlášky č.247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění vyhlášky č.226/2005 Sb.:

"Hasiči z povolání, jimž má být svěřeno řízení vozidla s právem přednostní jízdy, nebo jestliže jako řidiči vozidla s právem přednostní jízdy měli dopravní nehodu, při které došlo k úmrtí, nebo těžké újmě na zdraví, se podrobí bezodkladně psychodiagnostickému vyšetření."

vytisknout  e-mailem