HZS Libereckého kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ukrytí obyvatelstva

Ukrytím obyvatelstva rozumíme opatření sloužící k jeho ochraně proti účinkům a následkům velkých chemických nebo radiačních havárií. 

  1. Improvizované ukrytí
  2. Improvizované úkryty
  3. Stálé úkryty na území Libereckého kraje

Stálé úkryty se využívají k ochraně obyvatelstva před účinky zbraní hromadného ničení v přÍpadě STAVU OHROŽENÍ STÁTU A VÁLEČNÉHO STAVU . Tyto úkryty nelze využít při mimořádných událostech a krizových situacích nevojenského charakteru z důvodu jejich nerovnoměrného rozmístění a doby potřebné k jejich zpohotovení.

Stálé úkryty jsou tvořeny trvalými ochrannými prostory v podzemní části staveb nebo stavba samostatně stojící. Většina stálých úkrytů, které máme v dnešní době k dispozici, byla budována v 50. až 80. letech minulého století převážně jako dvouúčelově využívané stavby (prostor úkrytu je možné využívat i v mírové době, např. kina, sklady, šatny).

Do kategorie stálých úkrytů patří:

  • stálé tlakově neodolné úkryty,
  • stálé tlakově odolné úkryty,
  • ochranné systémy podzemních dopravních staveb.

Zdroj: GŘ HZS ČR

vytisknout  e-mailem