HZS Libereckého kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nouzové přežití

 • Opatření pro nouzové přežití
 • PANEL humanitárních organizací Libereckého kraje

Opatření pro nouzové přežití

Zabezpečení opatření nouzového přežití představuje souhrn činností a postupů věcně příslušných orgánů, dalších zainteresovaných subjektů a samotných občanů prováděných s cílem minimalizovat negativní dopady mimořádných událostí a krizových situací na zdraví a životy postiženého obyvatelstva.

Opatření nouzového přežití navazují na evakuaci obyvatelstva z postiženého území nebo jsou realizována přímo v prostoru mimořádné události nebo v zóně havarijního plánování. Tato opatření jsou rozpracována v Plánu nouzového přežití, který je součástí havarijního plánu kraje. Plán nouzového přežití obyvatelstva obsahuje:
 • nouzové ubytování,
 • nouzové zásobování potravinami,
 • nouzové zásobování pitnou vodou,
 • nouzové základní služby obyvatelstvu,
 • nouzové dodávky energií,
 • organizování humanitární pomoci a
 • rozdělení odpovědnosti za provedení opatření pro nouzové přežití obyvatelstva.
Opatření nouzového přežití jsou připravována v souladu s koncepcí ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020. V této koncepci je stanoveno, že k zabezpečení nouzového přežití obyvatelstva při mimořádných událostech budou:
 1. na centrální úrovni k dispozici pohotovostní kapacity pro 3 000 postižených osob; pro uvedené počty osob bude stát garantovat další nezbytná opatření pro jejich nouzové přežití,
 2. na úrovni krajů bude zabezpečeno 15 kontejnerů nouzového přežití, každý pro 25-50 osob, tj. celkem pro 375-750 osob a soupravy nouzového přežití k okamžitému a následnému použití.

Zdroj: GŘ HZS ČR 

PANEL humanitárních organizací Libereckého kraje

PANEL humanitárních organizací Libereckého kraje (dále jen PANEL) je organizační, koordinační a komunikační platforma pro poskytování komplexní péče o občana při řešení mimořádných událostí a krizových stavů. Zaměřuje se na spolupráci s místními samosprávami a krizovými štáby. PANEL nemá právní subjektivitu. Jedná se o dobrovolnou neformální pracovní skupinu složenou ze zástupců státních, příspěvkových a nestátních neziskových organizací s působností na území Libereckého kraje:
 • Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje
 • Krajský úřad Libereckého kraje
 • Oblastní spolek Českého červeného kříže Liberec
 • Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou
 • ADRA, o.s. pobočka Česká Lípa
 • ELVA HELP o.s.
 • Diakonie Českobratrské církve evangelické - Středisko humanitární a rozvojové pomoci
 • Diecézní charita Litoměřice
Jménem PANELU vystupuje hlavní koordinátor, případně jeho zástupce, který byl zvolen na společném setkání zástupců jednotlivých organizací. Hlavní koordinátor je v případě vyhlášení krizového stavu členem stálé pracovní skupiny ochrany obyvatelstva Krizového štábu Libereckého kraje. V případě řešení mimořádné události hlavní koordinátor spolupracuje s HZS Libereckého kraje.
Každá organizace zapojená do činnosti PANELU je odpovědná za své pracovníky, kteří jednají a vystupují jménem své organizace. 

PANEL:

Podílí se na řešení mimořádných událostí vzniklých na území kraje pod velením velitele zásahu složek IZS.
Plní za krizových situací a při koordinaci záchranných a likvidačních prací úkoly stanovené hejtmanem kraje nebo starostou ORP.
Koordinuje dobrovolnickou pomoc obyvatelstvu a obcím při řešení následků mimořádných událostí.
Poskytuje podporu činnosti přímo zasahujících složek IZS. Za tímto účelem je úkolem PANELU zejména pomáhat při:

 • vytváření intervenčních týmů,
 • provádění psychosociální intervence,
 • poskytování duchovní pomoci,
 • poskytování zdravotnické pomoci,
 • budování a zajištění provozu evakuačních zařízení,
 • vytváření logistické infrastruktury území (logistické vazby, logistické prvky, organizovat logistiku) pro zajištění humanitární pomoci postiženým územím a náhradního zásobování obyvatelstva pitnou vodou a potravinami,
 • poskytování materiální podpory zasaženým občanům i zasahujícím složkám IZS a spolupracujícím osobám (voda, potraviny, ošacení, deky apod.),
 • zajišťování dostupné techniky (automobily, technická zařízení, výpočetní technika apod.),
 • zajišťování volné ubytovací kapacity pro potřeby nouzového ubytování,
 • poskytování personální výpomoci obcím k zajištění nouzového přežití obyvatel,
 • přípravě a výcviku PANELU.

Kontakty na organizace zapojené do PANELU

vytisknout  e-mailem