HZS Libereckého kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Obecné informace o zaměstnání u HZS ČR

  • Profese hasič, záchranář
  • Možnosti uplatnění v HZS ČR

Profese hasič, záchranář

PROFESE HASIČ, ZÁCHRANÁŘ

Profesionální požární ochrana prošla za dobu své existence složitým vývojem. Od vzniku prvních hasičských jednotek v průběhu 19. století, kdy jednotky vycházely z dobrovolných základů až po současnost, kdy mezi činnosti Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „HZS ČR“) patří kromě hašení požárů i likvidace následků živelních pohrom, technologických havárií, úniku ropných nebo chemických látek a od roku 2001 i činnosti z oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení.

Podle zákona o Hasičském záchranném sboru České republiky je základním posláním HZS ČR chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech. Pro většinu příslušníků HZS ČR znamená práce v Hasičském záchranném sboru České republiky nejen výkon zaměstnání, které má smysl, ale i celoživotní povolání spojené s touhou pomáhat ostatním.

Možnosti uplatnění v HZS ČR

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ V HZS ČR

Hasičský záchranný sbor České republiky nabízí možnost uplatnění:

  • Ve služebním poměru, který je upraven zákonem o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

Jedná se o pozice profesionálních hasičů a záchranářů.

  • V pracovním poměru, který je upraven zákoníkem práce.

Obvykle se jedná o pracovní pozice v oblasti administrativy, servisní údržby, programátorů, techniků a v omezeném počtu i některých dalších specializací.

vytisknout  e-mailem