HZS Libereckého kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Dokumentace IZS

Dokumentací IZS podle § 14 vyhlášky č. 328/2001 Sb. ze dne 5. září 2001 o některých podrobnostech zabezpečení IZS, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb. je:  

 • Typové činnosti
 • Havarijní plán kraje a vnější havarijní plán
 • Dohoda o poskytnutí pomoci
 • Dokumentace o společných záchranných a likvidačních pracích a statistické přehledy
 • Dokumentace o společných školeních, instruktážích a cvičení složek IZS
 • Poplachový plán IZS

Typové činnosti

Typové činnosti složek IZS při společném zásahu (dále jen „typová činnost“) jsou zpracovány podle § 18 vyhlášky č. 328/2001 Sb. ze dne 5. září 2001 o některých podrobnostech zabezpečení IZS, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb. Typovou činnost vydává MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR odbor IZS a výkonu služby - redakce oddělení IZS, redaktor kpt. Ing. Jaromír Konečný, telefon 950 819 716. Typová činnost obsahuje postup složek IZS při záchranných a likvidačních pracích s ohledem na druh a charakter mimořádné události:

Typové činnosti složek IZS při společném zásahu - stránky Generálního ředitelství HZS ČR

 

Havarijní plán kraje a vnější havarijní plán

 

Dohoda o poskytnutí pomoci

Dohoda o poskytnutí pomoci

Postup při uzavírání dohod o poskytnutí pomoci v rámci integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“) na základě § 21 zákona č. 239/2000 Sb., o IZS a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. (dále jen „zákon o IZS“) a na základě § 15 vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení IZS (dále jen „vyhláška o IZS“).

V rámci IZS organizační složky Hasičského záchranného sboru České republiky uzavírají dohody:

 1. o plánované pomoci na vyžádání podle § 21 zákona o IZS,
 2. o poskytnutí osobní nebo věcné pomoci podle § 15 vyhlášky o IZS,
 3. o součinnosti složek IZS,
 4. o spolupráci.

Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR a náměstka ministra vnitra ze dne 6.6.2003, kterým se stano-vuje postup při uzavírání dohod v rámci integrovaného zá-chranného systému - va formátu *.pdf

 

 

Dokumentace o společných záchranných a likvidačních pracích a statistické přehledy

 

Dokumentace o společných školeních, instruktážích a cvičení složek IZS

 Společná školení, instruktáže a cvičení složek IZS

Doporučený postup pro přípravu a provedení prověřovacích a taktických cvičení vychází z vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb. a zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému.

Doporučený postup pro přípravu a provedení prověřovacích a taktických cvičení jednotek požární ochrany nebo dalších složek integrovaného záchranného systému stanoví:

 1. postup organizátora prověřovacích a taktických cvičení v přípravné, realizační a vyhodnocovací etapě cvičení,
 2. obsah a rozsah dokumentace k prověřovacím a taktickým cvičením a pravidla pro její zpracování,
 3. zásady pro archivaci zpracované dokumentace k prověřovacím a taktickým cvičením.

 

Poplachový plán IZS

 

vytisknout  e-mailem