HZS Libereckého kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Závěrečná informace k realizovaným projektům operace Technika, technologie a prostředky HZS ČR

Závěrečná informace k realizovaným projektům operace Technika, technologie a prostředky HZS ČR 

Závěrečná informace k realizovaným projektům operace Technika, technologie a prostředky Hasičského

záchranného sboru České republiky pro efektivní zásah

technika-mimoradky.png

Hasičský záchranný sbor České republiky realizoval v letech 2013 - 2015 soubor projektů (operace) Technika,

technologie a prostředky Hasičského záchranného sboru České republiky pro efektivní zásah (ve zkratce „Efektivní

zásah").

Skupina projektů byla zaměřena na pořízení moderní techniky, technologií a věcných prostředků pro efektivní zásah

na mimořádné události a zlepšení podmínek na místě zásahu a zahrnoval 13 projektů hasičských záchranných sborů

(HZS) krajů a 1 projekt Záchranného útvaru HZS ČR (ZÚ HZS ČR).

Hlavním cílem projektů operace Efektivní zásah bylo zvýšení kvality řešení mimořádných událostí a zlepšení

podmínek na místě zásahu působením HZS ČR, jehož posláním je záchrana životů osob, zvířat, majetku a ochrana

životního prostředí, jako segmentu systému ochrany obyvatelstva. Tohoto cíle bylo dosaženo pořízením takové

moderní techniky, technologií a věcných prostředků pro HZS ČR, které umožňují zvýšení efektivity, akceschopnosti a

mobility HZS krajů a ZÚ HZS ČR při zásahové činnosti a zlepšují podmínky na místě zásahu.

Výstupem projektů operace Efektivní zásah je pořízená technika, technologie a prostředky s novou technologií

hasebních a záchranných prací pro HZS ČR, které umožňují účinně reagovat na nové typy mimořádných činností a

nové trendy v zásahové činnosti. V projektech operace Efektivní zásah bylo pořízeno celkem 864 kusů nové požární

techniky a věcných prostředků.

Inovativní moderní požární technika, technologie a prostředky pořízené v projektech operace Efektivní zásah slouží

HZS ČR pro následující účely:

A. Pro zvýšení mobility a efektivnosti jednotek HZS ČR při zásahu na mimořádné události

Pro tento účel byly pořízeny různé druhy moderní techniky a technologií umožňující rychlé nasazení a poskytnutí

záchranných prací (mobilita) a efektivnost prováděných záchranných prací. Jde o velitelské automobily, terénní

vozidla SxS s příslušenstvím, dopravní automobily, užitkové automobily, kontejnerové nosiče M (střední), kontejnery

tankovací, automobilové žebříky AZ 30 s rekonstruovanou žebříkovou sadou a polní kuchyni humanitární základny.

B. Pro zvýšení kvality záchranných prací prováděných HZS ČR

Byly pořízeny technicky vyspělé prostředky umožňující zvýšení kvality záchranných prací. Jde o celokovové lodě s

motorem a přívěsem pro přepravu, prostředky statického zabezpečení budov (v sadách redukovaných a

rozšířených), těžké vyprošťovací sady na dopravní nehody, termokamery pro hasiče, bagr sací a nezávislé digitální

opakovače.

C. Pro zlepšení podmínek na místě zásahu a bezpečnosti práce hasičů na místě zásahu

Byly pořízeny moderní ochranné prostředky a zařízení, které zlepšují podmínky na místě zásahu, snižují některá

rizika vyplývající ze zásahové činnosti a charakteru mimořádné události a zvyšují tak bezpečnost práce zasahujících

hasičů. Jde o mobilní kompresorové stanice pro potápěčské skupiny, izolační dýchací přístroje včetně

komunikačního prostředku v masce, tlakové lahve k izolačnímu dýchacímu přístroji, kompozitové, zkušební a měřicí

zařízení, protichemické ochranné oděvy typu 1a, soupravy pro kalibraci detekční techniky, zásahové radiometry,

mobilní infračervené spektrometry FTIR, infračervené spektrometry laboratorní, kontejnery protiplynové,

dekontaminační sprchy a pračky a sušiče.

Seznam techniky, která byla pořízena v rámci operace Efektivní zásah, v příloze ve formátu PDF.

Operace Efektivní zásah byla realizována se spolufinancováním ze strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně z

Integrovaného operačního programu pro období 2007 - 2013 (IOP) prostřednictvím Evropského fondu pro

regionální rozvoj. IOP financoval 85 % způsobilých nákladů, zbývajících 15 % způsobilých nákladů bylo uhrazeno ze

státního rozpočtu, resp. z rozpočtu HZS ČR. Příjemci dotace byly HZS krajů a ZÚ HZS ČR.

Realizační fáze projektů operace Technika, technologie a prostředky Hasičského záchranného sboru České republiky

pro efektivní zásah byla ukončena ke dni 31. srpna 2015.

Technika pořízená z projektů operace Efektivní zásah byla již mnohokrát nasazena v zásahové činnosti Hasičského

záchranného sboru České republiky. Například při záchraně lidských životů a u transportů zraněných osob v těžce

přístupném terénu se osvědčilo nové speciální terénní vozidlo SxS s příslušenstvím pořízené pro HZS krajů

Středočeského, Jihočeského, Karlovarského, Kraje Vysočina, Jihomoravského, Moravskoslezského a pro ZÚ HZS ČR.

Pořízená technika byla nasazena např. také při likvidaci rozsáhlých lesních a polních požárů v srpnu minulého roku -

jednalo se o dopravní automobily, terénní vozidla SxS s příslušenstvím, velitelské automobily či kontejnerové nosiče

M (střední).

Technické prostředky a nové technologie pořízené z projektů operace Efektivní zásah ve vybavení HZS ČR zvyšují

jeho akceschopnost, mobilitu a efektivitu při mimořádných událostech. Použitím nové techniky, technologií je

rozšířeno spektrum typů mimořádných událostí řešených HZS ČR a je umožněna pružnější reakce na nové a měnící

se podmínky v zásahové činnosti. Pořízení kvalitativně nových věcných prostředků podstatně zvyšuje úroveň

bezpečnosti práce hasičů při zásazích, kontrolu stavu a kvality ošetření osobních ochranných prostředků hasiče, což

zlepšuje podmínky na místě zásahu. Pořízené technické prostředky a nové technologie jsou koncipované pro široké

využití v integrovaném záchranném systému, při řešení rizik přírodních katastrof v případě potřeby i na území

jakéhokoliv státu Evropské unie.

Napsali o nás:

Zásah a podmínky na místě mimořádné události zlepšuje hasičům technika pořízená ze strukturálních fondů

Evropské unie

Technika a technologie HZS ČR pro efektivní zásah - časopis 112 č. 10/2016

Technika z projektů Integrovaného operačního programu pomohla při likvidaci nedávných rozsáhlých požárů

Technika z projektů Integrovaného operačního programu pomohla při likvidaci nedávných rozsáhlých požárů

Časopis 112 ROČNÍK XIV ČÍSLO 9/2015

Nová technika pro hasiče z Integrovaného operačního programu

vytisknout  e-mailem