HZS Libereckého kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Účelová neinvestiční dotace obcím

MV-GŘ HZS ČR vyhlásilo ve čtvrtek 15. září 2022 neinvestiční dotace obcím v rámci programu „Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR“. 

Sběr žádostí o dotaci byl zahájen dne 19. září 2021 ve 12:00 hod. a bude probíhá pouze elektronicky, a to prostřednictvím webové aplikace Jednotného dotačního portálu RISPF (dále jen „portálu“), https://isprofin.mfcr.cz/rispf.

Činnost portálu bude ukončena dne 19. října 2022 ve 23:59 hod.

Název výzvy v portálu: JSDH_DOT_V2_2022 Odborná příprava, zásah, vybavení a opravy JSDH obcí.

Žádost, která bude prostřednictvím portálu vygenerována (*.pdf), je nutné dále podepsat (elektronickým podpisem nebo fyzicky) k tomu oprávněnou osobou a zaslat včetně všech povinných příloh prostřednictvím datových schránek do 19. října 2022 do 23:59 hod. Hasičskému záchrannému sboru Libereckého kraje.

Na webové stránce generálního ředitelství https://www.hzscr.cz/clanek/nabidky-a-zakazky-dotace-a-granty-ucelova-neinvesticni-dotace.aspx?q=Y2hudW09NQ%3d%3d jsou zveřejněny všechny potřebné informace a je ke stažení „Výzva k podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje za odbornou přípravu, za uskutečněný zásah jednotky SDH obce mimo územní obvod jejího zřizovatele a na vybavení a opravy neinvestiční povahy obcí“ včetně příloh k žádosti v editovatelné podobě. Na výše uvedené stránce jsou ke stažení i Zásady pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace obcím.

vytisknout  e-mailem