HZS Královéhradeckého kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

HZS Královéhradeckého kraje a jeho rok s COVID-19

 


12. března uplyne rok od vyhlášení prvního nouzového stavu, který byl aplikován kvůli nepříznivé epidemiologické situaci spojené s šířením onemocnění COVID-19. V rámci nouzového stavu plní složky integrovaného záchranného systému nad rámec svých běžných povinností další úkoly, které plynou z úkolů ústředního krizového štábu a dalších řídících orgánů.

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje začal řešit opatření a zásahy v souvislosti s koronavirem již od konce února 2020. Byla svolána bezpečnostní rada kraje i bezpečnostní rady obcí s rozšířenou působností, následně byla zahájena činnost jednotlivých krizových štábů. Bylo třeba nastavit postupy společných zásahů složek IZS, vyřešit karanténu příslušníků vracejících se ze zahraniční dovolené a mnohé další. To vše s optimistickým výhledem, že za pár týdnů, nejhůře měsíců dojde k návratu do běžného provozu… Nakonec se spektrum našich činností za uplynulý rok významně proměnilo, za uvedené období evidujeme přes 600 událostí, které souvisely s COVID-19 nebo úkoly ke zvládnutí pandemie,“ uvedl ředitel HZS Královéhradeckého kraje plk. David Pouč.

Jaké činnosti nad rámec každodenních zásahů krajský hasičský záchranný sbor prováděl?

Převoz zdravotnického materiálu pro obyvatele Královéhradeckého krajePřevoz zdravotnického materiálu pro obyvatele Královéhradeckého krajePřevoz zdravotnického materiálu

Jedna z prvních žádostí na spolupráci s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje byla o pomoc s transportem zdravotnických roušek od lokálního výrobce. Další transporty pak byly uskutečněny například z letišť Ruzyně či Pardubice. První zdravotnický materiál dovážený z centrálního skladu v Opočínku překládali a převáželi příslušníci HZS Královéhradeckého kraje 20. března 2020. Od té doby se v průběhu uplynulého roku postarali hasiči o distribuci desítek tun ochranných pomůcek – roušek, respirátorů, ochranných obleků nebo masek. Hasičská vozidla dodnes rozváží materiál podle požadavků krajského úřadu, nejčastěji pak do jednotlivých obcí s rozšířenou působností. Zároveň se hasiči podílí na rozvozu dalšího vybavení určeného pro zdravotnická zařízení. Jedná se nejčastěji o plicní ventilátory a další přístroje na podporu dýchání, v několika případech byla převážena také zdravotnická lůžka. Krajští hasiči i nadále přebírají materiál, který je z UKŠ posílán ve prospěch krajů, přičemž mnohdy provádějí samotnou distribuci až do jednotlivých ORP.

Dekontaminační bod na zimním stadionu v NáchoděDekontaminační bod na zimním stadionu v NáchoděDekontaminace a dezinfekce
Od začátku března 2020, kdy se začaly objevovat první požadavky na dekontaminaci posádek a vozidel zdravotnické záchranné služby po setkání s pacienty s podezřením na onemocnění COVID-19, zasahovali příslušníci HZS Královéhradeckého kraje u stovek událostí spojených s dekontaminací. Tato činnost zahrnuje zpravidla desinfekci osob, vozidel nebo prostor. Například takto hasiči desinfikovali policejní služebny, zázemí zdravotnické záchranné služby, odběrová místa v nemocnicích nebo dokonce vlastní prostory stanic. Pro tyto účely jsou jednotky vybaveny nejen desinfekčními prostředky, ale také technickými prostředky k provádění prostorové dezinfekce.

Zvýšená poptávka po dekontaminaci posádek a vozidel složek IZS  byla zejména v průběhu jara loňského roku. Z toho důvodu zřídil hasičský záchranný sbor v každém okrese tzv. dekontaminační body, a to na základě dohody se složkami IZS a samosprávami. Místa se nacházela ve městech, kde je zároveň dislokována centrální stanice každého územního odboru (Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Trutnov). Činnost na jednotlivých bodech byla ukončena koncem května 2020.

Mobilní odběrové týmy
S nástupem druhé vlny šíření onemocnění COVID-19 vyvstala na základě požadavků z ústředního krizového štábu potřeba posílit systém odběrových míst, kde se odebírají vzorky pro provedení PCR testů. První mobilní odběrový tým HZS KHK začal fungovat koncem října 2020. Odběry u občanů, kteří se nemohli dostavit do stávajících odběrových center, prováděl do poloviny prosince loňského roku. Následně pomáhali příslušníci zařazení do dvou mobilních odběrových týmů při provádění odběrů vzorků v nemocnicích v Královéhradeckém kraji (Fakultní nemocnice Hradec Králové, Oblastní nemocnice Náchod a Městská nemocnice Dvůr Králové nad Labem). V těchto místech se hasiči podíleli zejména na dobrovolném antigenním testování obyvatelstva. V únoru 2021 se týmy přesunuly opět do terénu a jejich počet byl navýšen. Část příslušníků pak byla vyhrazena na testování obyvatel přímo v obcích. Po celém kraji najezdili během testování hasiči dodnes celkem 17,5 tisíce kilometrů, týmy otestovaly přes 2 tisíce lidí v terénu a téměř 23 tisíc lidí v nemocnicích.

Odběrové místo v Rychnově nad KněžnouOdběrové místo v Rychnově nad KněžnouStavba odběrových míst
Mezi další činnosti patřila pomoc hasičského záchranného sboru se stavbou a zajištěním odběrových míst. Bylo nasazeno několik kontejnerů a stanů tak, abychom poskytli obslužnému personálu dostatečné zázemí k provádění odběrů. Hasiči pomáhali zejména ve Fakultní nemocnici Hradec Králové, Oblastní nemocnici Jičín, Městské nemocnici Dvůr Králové nad Labem a v dalších zařízeních. Jako největší a logisticky nejnáročnější akce byla stavba odběrového místa pro více než dva tisíce polských zaměstnanců závodu ŠKODA AUTO Kvasiny, místo vyrostlo na základě žádosti krajského úřadu a města Rychnov nad Kněžnou v květnu 2020. Na samotném chodu a provozu tohoto provizorního pracoviště se podíleli profesionální hasiči ze stanice Rychnov nad Kněžnou.

Další pomoc a zásahy – technické pomoci
Jednotky požární ochrany zasahují u množství událostí, kdy je vyžádána technická pomoc v prostředí s pacientem s onemocněním COVID-19. Hasiči tak pomáhají zdravotnické záchranné službě při transportu pacientů z domácího prostředí do sanitního vozu. Takový zásah probíhá za použití odpovídajících ochranných prostředků a následné dezinfekce.

Zejména v průběhu loňského jara poskytovalo nemalou pomoc také krajské operační a informační středisko. Operátoři linky 112 čelili náporu dotazů volajících, kteří sháněli prvotní informace o tom, jak se chovat v různých životních situacích souvisejících s onemocněním COVID-19, a zároveň pomáhali s vytěžováním volajících pro potřeby trasování krajské hygienické stanici.


STATISTIKA COVID-19 za období březen 2020 – březen 2021

Počet událostí řešených v rámci COVID 19 v Královéhradeckém kraji                                619
Počet telefonických pomocí v souvislosti s COVID (bez události – jarní období 2020)     109


Mobilní odběrový tým – zřízen koncem října 2020

  • provedly odběry na PCR nebo antigenní testy u 2 272 osob
  • najezdil po Královéhradeckém kraji 17 500 km

Stacionární odběrové týmy
V období od 18. 12.2020 do 14. 2.2021 se příslušníci HZS KHK zapojili z důvodu vyššího požadavku na testování osob a dostupnosti antigenních testů do činnosti stacionárních odběrových týmů ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové a v nemocnicích v Náchodě a Dvoře Králové nad Labem.
V uvedeném období odběrové týmy HZS KHk provedly:

  • 12 859 odběrů na PCR testy
  • 9 991 odběrů na antigenní testy

Martina Götzová, tisková mluvčí
FOTO: HZS KHK

vytisknout  e-mailem