HZS Kraje Vysočina  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

2.4. komisař – technik KIS – komunikační a informační služba 7.02

Na základě § 22 odst. 5 a § 23 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů dne 18. 9. 2023 prodlužuji lhůtu pro podání přihlášek do výběrového řízení na služební místo 2.4. komisař – technik KIS – komunikační a informační služba 7.02. 

O  Z  N  Á  M  E  N  Í

ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU KRAJE VYSOČINA

Na základě § 22 odst. 5 a § 23 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů dne 18. 9. 2023 prodlužuji lhůtu pro podání přihlášek do výběrového řízení na služební místo

30308700     2.4. komisař – technik KIS – komunikační a informační služba 7.02

Zajišťování správy (administrování) systému výpočetní techniky. Metodické usměrňování uživatelů, definování jejich problémů a jejich řešení se všemi účastníky správy systému, například se správou operačních systémů databází, sítí, případně s dodavateli.

Místo služebního působiště: HZS Kraje Vysočina, úsek IZS a operačního řízení, odd. KIS, Jihlava

                                               

Požadavky pro volné služební místo:

a) stupeň vzdělání – vyšší odborné nebo vysokoškolské v bakalářském studijním programu

b) zaměření vzdělání

            - Informatika

            - Technické

c) schopnost pracovat pod zvýšenou psychickou zátěží, schopnost řídící a kolektivní práce

d) řidičské oprávnění skupiny B

e) znalost práce s PC

Předpokládaný termín ustanovení na služební místo: 1. 4. 2024

Tarifní třída: 7

Výčet dokladů, které připojí uchazeč o volné služební místo k přihlášce:

- profesní životopis zaměřený zejména na předchozí průběh zaměstnání

- ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání

Písemnou přihlášku, požadované doklady včetně svojí kontaktní adresy a telefonu uchazeč doručí nejpozději do 11. 10. 2023 na adresu:

HZS Kraje Vysočina

personální oddělení

Ke Skalce 32

586 04 Jihlava

Uchazeči splňující stanovené podmínky budou pozváni k výběrovému řízení.

Kontaktní osoba:

Bc. Hana Rajdlíková  –  tel.: 950 270 191, e-mail: hana.rajdlikova@hasici-vysocina.cz;                       

vytisknout  e-mailem