HZS Kraje Vysočina  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Úřední deska

V případě lhůt stanovených zákonem nebo na základě zákona k učinění úkonu vůči HZS Kraje Vysočina jako správnímu orgánu může být trvání nouzového stavu v řadě případů důvodem pro prominutí zmeškání úkonu - § 41 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“). Nouzový stav, respektive krizová opatření nařízená v souvislosti s nouzovým stavem, která mohou omezit možnost učinit úkon v požadované lhůtě z důvodu omezeného pohybu osob, mají povahu závažných důvodů, které nastaly bez zavinění účastníka řízení ve smyslu § 41 odst. 4 správního řádu. HZS Kraje Vysočina bude v této situaci provádět individuální hodnocení takových případů. Budou-li důvody uplynutí lhůty k provedení úkonu spočívat v nutnosti dodržovat omezení vyplývající z nouzového stavu, bude po ukončení doby trvání nouzového stavu běžet lhůta 15 dnů pro požádání o prominutí zmeškání úkonu účastníka, s nímž musí být spojen zmeškaný úkon. Nebude-li v takto odůvodněných případech prominutí zmeškání lhůty vyloučeno na základě ustanovení právního předpisu, HZS Kraje Vysočina usnesením rozhodne o prominutí zmeškání úkonu.

vytisknout  e-mailem