HZS Karlovarského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zjišťování příčin vzniku požárů

 

Ustanovením § 31 odst. 1 písm. f) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů je hasičskému záchrannému sboru uložena povinnost v rámci výkonu státního požárního dozoru zjišťovat příčiny vzniku požárů. Za touto povinností se skrývá soubor mnoha náročných vyšetřovacích úkonů, k nimž je zapotřebí řada teoretických i praktických zkušeností a znalostí v různých oblastech.

Podrobnosti k způsobu a rozsahu zjišťování příčin vzniku požáru jsou upraveny ustanovením § 50 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. 

Při zjišťování příčin vzniku požáru se zjišťuje:

  • místo a doba vzniku požáru,
  • osoba, u které požár vznikl,
  • příčina vzniku požáru včetně možných verzí,
  • okolnosti mající vliv na šíření požáru včetně dodržení podmínek požární bezpečnosti stavby, vyplývajících z ověřené projektové dokumentace,
  • následky požáru, jako jsou předběžná způsobená škoda, zraněné a usmrcené osoby,
  • výše uchráněných hodnot při hasebním zásahu,
  • porušení předpisů o požární ochraně,
  • jiné okolnosti nezbytné pro zjištění příčiny vzniku požáru.

V odůvodněných případech se při zjišťování příčin vzniku požáru provádí odebírání výrobků nebo vzorků.

            Při zjišťování příčin vzniku požárů orgány státního požárního dozoru zpravidla spolupracují s orgány činnými v trestním řízení, orgány státní správy a orgány státního odborného dozoru. Výsledky a závěry zjišťování příčin vzniku požárů se uvádějí do odborných vyjádření, popřípadě znaleckých posudků, které slouží k dalšímu řízení.

Závěry ZPP slouží také pro účely stanovení návrhů preventivních opatření, zaměření kontrolní činnosti, zaměření preventivně výchovné činnosti a zaměření při rozvoji požární ochrany.  Za tímto účelem se zpracovávají rozbory požárů a technických zásahů.

vytisknout  e-mailem