HZS Karlovarského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Varování obyvatelstva

Na území Karlovarského kraje je umístěna síť koncových prvků varování (dále jen „KPV“), mezi něž patří elektrické, elektronické sirény a místní informační systémy, které zabezpečují bezprostřední varování obyvatelstva. Centrální ovládání KPV jednotného systému varování a vyrozumění je prováděno krajským operačním a informačním střediskem HZS Karlovarského kraje.

Účel varování

Zabezpečení včasného varování a vyrozumění je jedním ze základních předpokladů pro včasné zahájení a úspěšnou realizaci opatření, směřujících k bezprostřední ochraně obyvatelstva v případě jeho ohrožení.

Poskytování informací o hrozícím či nastalém nebezpečí představuje souhrn technických a organizačních opatření pro varování obyvatelstva před hrozícím nebo již vzniklém nebezpečí v důsledku mimořádných událostí nebo krizové situace a pro vyrozumění orgánů a organizací, podílejících se na řešení těchto situací.

Způsob varování obyvatelstva o možném vzniku nebezpečí

 • Obyvatelstvo je o možném vzniku mimořádné události varováno všemi dostupnými prostředky.

   

 • Základ tvoří systém dálkově ovládaných sirén - "Jednotný systém vyrozumění a varování" a hromadné sdělovací prostředky.

   

 • Varování prostřednictvím sirén se provádí jednotným varovným signálem "Všeobecná výstraha".

   

Kolísavý tón po dobu 140 sekund
při bezprostředním ohrožení mimořádnou událostí nebo při jejím nenadálém vzniku

Varování sirénami je doplněno poskytnutím verbálních tísňových informací občanům, zpravidla s využitím sirén, které jsou vybaveny modulem pro vysílání mluvených informací (elektronické sirény) a prostřednictvím sdělovacích prostředků.

Jak se chovat, když zazní siréna

Zvuk sirény, vyjadřující varovný signál "všeobecná výstraha", znamená vždycky nějaké nebezpečí. Její zvuk upozorňuje, že může dojít nebo již došlo k mimořádné události, která ohrožuje životy a zdraví občanů, majetek a životní prostředí. Bude nutné se ukrýt nebo opustit ohrožený prostor a dodržovat opatření stanovená obcemi, zaměstnavateli a správními úřady.

Níže uvedené pokyny platí jen tehdy, pokud zjevně nejde o povodně

 1. Okamžitě se ukryjte
  • Vyhledejte úkryt v nejbližší budově. Tou může být výrobní závod, úřad, kancelář, obchod, veřejná budova i soukromý dům.
  • Jestliže cestujete automobilem a uslyšíte varovný signál, zaparkujte automobil a vyhledejte úkryt v nejbližší budově.
 2. Zavřete dveře a okna
  • Když jste v budově, zavřete dveře a okna. Siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat únik toxických látek, plynů, radiačních zplodin a jedů. Uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost vlastního zamoření.
 3. Zapněte rádio nebo televizi
  • Informace o tom, co se stalo, proč byla spuštěna siréna a varováno obyvatelstvo a co dělat dále, uslyšíte v mimořádných zpravodajstvích hromadných informačních prostředků. V případě výpadku elektrického proudu využijte přenosný radiopřijímač na baterie. Tyto informace jsou sdělovány i obecním rozhlasem, popř. elektronickými sirénami. Na území Karlovarské kraje Vám informace poskytnout hromadné sdělovací prostředky: Rádio DRAGON, EGRENSIS, EVROPA 2 a ČESKÝ ROZHLAS studio Plzeň.

Zkoušky sirén

K prověření funkčnosti koncových prvků varování JSVV v kraji jsou prováděny tzv. zkoušky sirén a to pravidelně jedenkrát za kalendářní měsíc – vždy 1.středu v měsíci od 12-ti hodin; vždy po doznění signálu následuje u elektronických sirén informace obyvatelstvu o proběhlé zkoušce :

 

Důležité informace k akustickým signálům sirén

http://www.hzs-kvk.cz/ks/ppl/sireny-cz.jpg

vytisknout  e-mailem