HZS Karlovarského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Preventivně výchovná činnost

Rozvoj společnosti, technologický vývoj, ale i nešetrný přístup k přírodě a životnímu prostředí s sebou přináší nárůst rizik a mimořádných událostí, jejichž dopady na obyvatelstvo jsou mnohdy katastrofální. Úspěšné řešení rizik není možné bez zapojení zdrojů, kterými disponují jednotlivé subjekty na regionální i celorepublikové úrovni a to vyžaduje stálé rozšiřování vzájemné spolupráce, která vychází z legislativy dané zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů. I z výše uvedených důvodů vznikl Integrovaný projekt "Záchranný kruh" jako komplexní rozvojový nástroj logicky propojených a vzájemně podmíněných projektů, jež dohromady vytvářejí významné synergické (součinnostní) efekty. V souvislosti se vznikem projektu byla v roce 2005 založena Asociace „Záchranný kruh“, sdružující na základě partnerských dohod regionální i celostátní subjekty zejména z řad záchranářských organizací a spolupracující s odborníky a gestory na resortní úrovni. Dále byl vytvořen Portál Záchranný kruh www.zachrannykruh.cz , který je živým orgánem projektu obsahující ucelené informace:

• pro veřejnost
• pro školy
• pro obce
• pro záchranáře

V rámci preventivně výchovné činnosti je možno absolvovat exkurze na stanicích HZS Karlovarského kraje. Zájemci o exkurzi si musí podrobnosti domluvit s veliteli stanic – viz. Kontakty
 

vytisknout  e-mailem