HZS Jihomoravského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Slovo ředitele

Vítám vás na stránkách Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje. 

Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a spolu s ním i další významné zákony, které přijal Parlament ČR, od 1. ledna 2001 umožnily vznik našeho sboru v novém pojetí. Zrodil se tak profesionální záchranný sbor, charakterizovaný novou organizační strukturou, posláním, působností, novými kompetencemi a úkoly. Sbor, který se záhy stal pevným pilířem bezpečnostního systému České republiky. Hlavním posláním hasičského sboru je chránit životy, zdraví a majetek obyvatel před požáry a poskytovat jim účinnou pomoc při dalších mimořádných událostech. A toto poslání v našem kraji plní Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje.

HZS Jihomoravského kraje má nyní téměř 1000 profesionálních hasičů a občanských zaměstnanců. Vzhledem k rozloze a potřebě plošného pokrytí celého území kraje máme celkem 26 hasičských stanic (7 centrálních stanic jednotlivých územních odborů HZS a 19 pobočných). Během uplynulých let se výrazně zvýšila profesionalita a odbornost našich hasičů. Podařilo se nám modernizovat techniku a na její obnově stále pracujeme.

Máme pomoc a podporu Jihomoravského kraje. I když je stále co zlepšovat, srovnání s přelomem let 2000 a 2001 vypovídá, že jsme od té doby urazili velký kus cesty. Naše povolání ale není jen o zákonech, předpisech, dokonalých znalostech různých nebezpečných stavů a rizik nebo o perfektním zvládnutí nejmodernější techniky. Základem jsou lidé. A dokonce takoví lidé, kteří jsou ochotní pro druhé nasazovat svoje zdraví a životy. Skutečná síla hasiče se pozná podle toho, že do své práce zapojuje i srdce. Že umí podat ruku člověku v nouzi nejen rychle a včas, ale také s citem a pokorou k základním lidským hodnotám.

Přes devět set jihomoravských profesionálních hasičů s pomocí dalších stovek dobrovolných hasičů se v minulých letech obětavě a s nasazením všech sil a schopností podílelo na odstraňování následků přírodních živelných pohrom, hasiči zasahovali u desetitisíců malých i velkých požárů a u ještě většího počtu dopravních nehod. Zachraňovali lidi z jeskyní a jiných nepřístupných prostor, dokázali si poradit i ve zdánlivě neřešitelných situacích. Za dobu existence sboru jsme v kraji vyjížděli k více jak 140 tisícům událostí všeho druhu.

Děláme vše pro to, abychom obyvatelům Jihomoravského kraje zajistili maximální míru bezpečí. Abychom i v budoucnu beze zbytku plnili svoje poslání a byli spolehlivou základní složkou integrovaného záchranného systému.

plk. Ing. Jiří Pelikán, ředitel Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje

vytisknout  e-mailem