HZS Jihomoravského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Pálení čarodějnic

Středa, 28. dubna - Blíží se poslední dubnový den a s ním spojené lidové veselice známé jako "pálení čarodějnic". V současné situaci je zřejmé, že velké organizované akce se neuskuteční. Přinášíme však doporučení, která mohou lidé využít při domácích zahradních akcích. 

Statisticky se samotné pálení čarodějnic neprojevuje navýšením počtu požárů. Spadá však do období, které je charakteristické zvýšeným počtem požárů v přírodním prostředí.  

V letošním roce evidujeme zatím 104 požárů porostů, což je výrazně podprůměrné číslo (pětiletý průměr je 142 událostí v období 1.1.-27.4.). Aby zůstala tato čísla i nadále příznivá, přinášíme řadu doporučení, která lze využít nejen při pálení čarodějnic, ale také při klasickém pálení biologického odpadu na zahradách. 

Ohlašovací povinnost: 

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny každé spalování hořlavých látek na volném prostranství - tedy i pálení „čarodějnických“ ohňů - předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje.  Přičemž musí dbát jeho pokynů. HZS kraje pak má při nahlášení pálení pravomoc nařídit přijetí dalších podmínek pro bezpečnost spalování, či spalování zcela zakázat. Pálení lze ohlásit skrze internetový formulář.  

I v případě, kdy pálení čarodějnic organizují samotní občané jako fyzické osoby, doporučujeme celou akci dopředu přes formulář oznámit. Sníží se tím počet planých výjezdů, kterých může být v době pálení čarodějnic více. 

Základní bezpečností pravidla: 

  1. Dobře zvolit umístění ohniště. Místo pro rozdělávání ohně musí být bezpečně izolováno od hořlavých materiálů a ohraničeno pruhem širokým nejméně 1 metr zbaveným jakýchkoliv hořlavin. Od kraje lesních porostů musí být vzdálenost minimálně 50 metrů, v případě stohu je pak nutno dodržet odstup minimálně dvojnásobný. 

  1. Při umísťování ohniště je rovněž nutné věnovat pozornost aktuální povětrnostní situaci, tedy jaký je směr a síla větru. 

  1. Hranici z polen je potřeba stavět tak, aby byla stabilní a nehrozilo její zhroucení do stran. 

  1. Při rozdělávání ohně v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu či líh. Daleko méně riskantní a ve výsledku stejně efektivní je např. použití pevného podpalovače, který má stabilní výhřevnost a především při jeho použití v okolí nevznikají vysoce hořlavé plyny.   

  1. Při pálení ohňů by měla být vždy přítomna osoba starší 18 let. 

  1. Oheň se nesmí ponechat ani na okamžik bez dozoru. 

  1. Mějte připravený dostatek vody, kdyby se oheň vymykal kontrole. Vhodná je proto spolupráce s místní jednotkou dobrovolných hasičů. 

  1. Příjezdové cesty vedoucí k místu pálení musí být průjezdné. 

  1. Opustit místo pálení je možno až poté, co je ohniště důkladně uhašeno. 

Jaroslav Mikoška – tiskový mluvčí HZS JmK 

vytisknout  e-mailem