HZS Jihočeského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Preventivně výchovná činnost

Zaměřujeme se i na spolupráci s vysokými školami v rámci Jihočeského kraje. Výuka konkrétních předmětů v těchto školách probíhá jak v prezenčním, tak i kombinovaném studiu formou přednášek, seminářů a praktických cvičení.
V souladu s uzavřenou smlouvou zajišťujeme rovněž odbornou praxi studentů v rámci vybraných studijních oborů. Předměty lektorsky i odborně garantují příslušníci oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení a oddělení stavební prevence, kontrolní činnosti a ZPP. Tito příslušníci jsou také konzultanty i oponenty bakalářských a diplomových prací.
Spolupráce s vysokými školami probíhá od roku 2005. HZS Jihočeského kraje spolupracuje s Vysokou školou evropských a regionálních studií, o. p. s., katedrou právních oborů a bezpečnostních studií na výuce předmětu Krizové řízení, havarijní plánování a ochrana obyvatelstva. Úspěšná spolupráce probíhá také s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, katedrou radiologie a toxikologie Zdravotně sociální fakulty, která zajišťuje výuku oborů Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE a Civilní nouzová připravenost. Navázána je rovněž spolupráce s Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích (katedrou techniky a aplikovaných věd). Na této vysoké škole se vyučuje předmět Požární rizika staveb se zaměřením na oblast požární prevence.

 

vytisknout  e-mailem