HZS Jihočeského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Preventivně výchovná činnost

Nově pořádáme vzdělávací kurzy s tematikou ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, které jsou určeny učitelům základních a středních škol. Kurzy byly akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a jsou začleněny do systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Akreditované programy jsou zaměřeny zejména na praktické způsoby práce, jak daná témata předat žákům, a zároveň na formy začlenění témat z rámcových vzdělávacích programů do výuky. Celková hodinová dotace kurzu je 7 vyučovacích hodin.
Kurzy provádí příslušníci Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, kteří účastníkům představí problematiku ochrany člověka z běžných rizik a mimořádných událostí, konkrétní zařazení problematiky v rámcových vzdělávacích programech základního vzdělávání, pro gymnázia a pro střední vzdělávání, publikace a učebnice k dané problematice a manuál „Podklad k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách“. Současně představují příklady dobré praxe. Absolventi kurzu pak obdrží osvědčení o absolvování. Tyto kurzy jsou pro účastníky zdarma.
Ze středních škol spolupracujeme se Střední školou stavební v Českých Budějovicích. Obor Požární ochrana se začal vyučovat od 1. září 2012, předmětem je příprava požárních specialistů v oblasti požární ochrany, požární prevence, krizového řízení a havarijního plánování. Obor zahrnuje dvě zaměření – technik technických služeb a stavební preventista. Teoretická výuka v oboru Požární ochrana probíhá v budově školy. Na základě jednání mezi školou a HZS Jihočeského kraje bude výuka předmětu „Praxe“ probíhat od 2. ročníku v areálu HZS Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. Jak odborná praxe, tak i výuka odborných předmětů je zajišťována příslušníky HZS Jihočeského kraje na jihočeských stanicích.
 
Obsah vzdělávacího kurzu naleznete na tomto odkaze.
 

Jak jsme vzdelávali v roce 2016?
Na začátek listopadu připravil Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje vzdělávací kurz pro pedagogické pracovníky základních a středních škol. Kurz, akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, byl zaměřen na proškolení učitelů v problematice ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí. 
V úvodní přednášce byly učitelům představeny konkrétní změny začlenění dané tématiky ve vzdělávacích programech a formy jejich zapracování do pedagogické praxe. V programu byl kladen důraz zejména na představení dostupných příruček, učebnic, metodických listů, edukativních CD-ROMů a výchovných deskových her, které jsou učitelům k dispozici, a na přiblížení praktických způsobů práce s těmito pomůckami.
Dále byla v semináři prezentována problematika ochrany obyvatelstva a požární ochrany - vybavení evakuačního zavazadla, sebeuhašení, volání na tísňové linky, nouzové východy ve školách apod., včetně odkazů na příklady dobré praxe. Zkušenosti a doporučení správného chování při mimořádných událostech z hlediska psychologické pomoci a práce s médii předali posluchačům psycholog a tisková mluvčí jihočeských hasičů. Praktické nahlášení mimořádné události na tísňovou linku 112 a ukázku příjmu telefonátů na operačním středisku absolvovali všichni učitelé.
Kurz proběhl v areálu HZS Jihočeského kraje v Českých Budějovicích a jeho účastníci pak obdrželi osvědčení o absolvování. Kurzu se zúčastnilo celkem 27 učitelů zaměřených na základní vzdělávání a 11 učitelů na vzdělávání středoškolské.

vytisknout  e-mailem