HZS Jihočeského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Evropský den tísňové linky 112

Víme, že jedna a jedna jsou dvě. Jedenáct a dvojka je jedenáctý únor. Jedna, jedna, dva je sto dvanáct. Takže jiné datum než jedenáctý únor snad ani nemohlo být pro Evropský den tísňové linky 112 stanoveno. 1 + 1 = 2 neboli 11. 2. neboli 112 

Proč máme tísňovou linku 112?
Hlavním smyslem tísňové linky 112 (a stále platných národních tísňových čísel 150, 155, 158 a 156) je, že kdokoli z nás, kdo se ocitne v nouzi, si může přivolat pomoc. Na tísňovou linku se dovoláme zdarma, nepřetržitě, je možné na ni volat bez sim karty, bez signálu vlastního operátora nebo bez kreditu. Další výhodou je, že v případě přetížení operátorů linky v daném kraji se hovor automaticky přesměruje na operátory v dalším kraji ČR a volající je ihned a bez čekání odbaven. Tísňová linka 112 nám může pomoci nejen v Čechách, ale i při cestování nebo pobytu v zahraničí. Na tísňové lince se pomoci dočkají i cizinci, naši operátoři hovoří i cizími jazyky.

Jaké jsou přínosy tísňové linky 112?

 • V ČR funguje 14 telefonních center linky 112, která jsou v rámci celé republiky navzájem hlasově i datově propojena,
 • telefonní centra jsou vzájemně zastupitelná, tj. v případě přetížení nebo výpadku centra v jednom kraji jsou hovory na linku 112 automaticky přesměrovány na další telefonní centra tísňového volání 112 tak, že volající toto přesměrování nepozná,
 • na tísňovou linku 112 se lze dovolat bez SIM karty a bez kreditu, k dovolání postačí signál alespoň jednoho mobilního operátora.
 • operátoři tísňové linky 112 ze systému identifikují přesnou adresu při volání z pevné telefonní stanice, identifikují telefonního operátora a polohu mobilního telefonu, na monitorech se jim na mapě zobrazí místo události, systém dále umožňuje vzájemné zálohování technologií, nezávislé telefonní spojení, jazykovou podporu, přepojování hlasových kanálů včetně předávání datové věty se všemi potřebnými údaji včetně hlasu na příslušné místo řešené události,
 • hovory na lince 112 jsou odbavovány nejen v češtině, ale i angličtině a němčině, v případě potřeby mají k dispozici softwarovou podporu i v dalších světových jazycích.

Jaké systémy se podařilo do technologie tísňové linky zavést?

 • Velký přínos pro efektivní řešení mimořádných událostí znamenalo spuštění Národního informačního systému integrovaného záchranného systému. Ten umožňuje kvalitnější vytěžení informací od volajícího a následné účinnější vysílání sil a prostředků. Operační důstojníci díky kvalitnějším komunikačním a informačním sítím, které dokonaleji propojují operační střediska složek IZS bez ohledu na to, ve kterém kraji sídlí, mají lepší přehled o řešených událostech,
 • další posun pak znamenalo spuštění systému eCall. Systém eCall je elektronický bezpečnostní systém, který v případě vážné dopravní nehody automaticky zavolá operátora tísňové linky. I když bude posádka vozu v bezvědomí, systém bude okamžitě informovat záchranáře, kde se nehoda přesně stala. Kromě zajištění vyslání pomoci na místo předává centrum linky 112 informaci o nehodě do jednotného systému dopravních informací a tím snižuje riziko vzniku následných nehod a kolon,
 • novinkou roku 2020 bylo zavedení lokalizačních SMS formátu Advanced Mobile Location (AML), které v praxi vypadají tak, že při vytočení jednoho z tísňových čísel (112, 150, 155, 158), vyšle chytrý telefon operátorovi nejpozději do 25 sekund automaticky zprávu s přesnou polohou. Tato poloha se operátorovi automaticky zobrazí na monitoru v mapě,
 • nejnovější technologií, je oznámení mimořádné události formou sms zpráv. HZS ČR na všech centrech tísňového volání stále preferuje hlasovou komunikaci, která je jednoznačně rychlejší a efektivnější. Tísňová komunikace prostřednictvím sms zpráv je určena pro osoby používající zvláštní způsob komunikace nebo u nichž je nutno uplatnit zvláštní pravidla a postupy k jejich záchraně.

Co je na lince 112 zajímavého?

 • O zavedení jednotného evropského čísla tísňového volání 112 ve všech členských státech EU rozhodla Rada Evropských společenství již v roce 1991,
 • až do roku 1998 byl na lince 112 přesný čas,
 • od roku 2003 funguje tísňová linka ve všech telefonních sítích (do této doby byla linka funkční pouze v mobilních sítích),
 • ostrý provoz byl v České republice zahájen v dubnu 2004 v call-centru HZS hl. města Prahy při pořádání mistrovství světa v ledním hokeji,
 • od roku 2005 tísňová linka funguje ve všech čtrnácti krajích České republiky,
 • jednotné evropské číslo tísňového volání 112 v současnosti slouží nejen více než půlmiliardě občanů ze všech 28 členských států Evropské unie, ale je zavedeno také vně unii v Lichtenštejnsku, Norsku, Švýcarsku, Turecku a na Islandu,
 • v Andoře je číslo 112 tísňovou linkou horské služby,
 • linka 112 není v Evropě zavedena v Albánii, Bělorusku, Bosně a Hercegovině, Černé Hoře, Makedonii, Moldavsku, Rusku a Srbsku,
 • ve většině států včetně ČR funguje číslo 112 společně s dříve zavedenými národními čísly tísňového volání,
 • naopak jediným tísňovým číslem je číslo 112 v Dánsku, Estonsku, Finsku, Litvě, Lucembursku, Nizozemsku, Portugalsku, Rumunsku, Slovinsku, Švédsku a na Islandu, Kypru a Maltě,
 • hovory jsou přijímány policií nebo hasičským sborem, v některých státech orgány civilní ochrany (Lucembursko, Slovensko), speciální státní organizací (Finsko, Rumunsko, Bulharsko) nebo speciálními call-centry telekomunikačních operátorů (Irsko, Řecko, Švédsko, Spojené království).

Kdy volat linku 112?

 • Pokud potřebujete pomoc hasičů, v případě rozsáhlejších mimořádných událostí, kdy je nutná spolupráce dvou a více záchranných složek,
 • při cestách do zahraničí,
 • pokud si v krizi nedokážete vzpomenout na jiná tísňová čísla nebo si nejste jisti,
 • linku 112 mohou využít osoby nehovořící česky,
 • linka 112 je v ČR universální tísňovou linkou, jejímž prostřednictvím se lze dovolat pomoci i policie či zdravotnické záchranné služby.

Jak volat na linku 112?

 • Myslete především na to, že pro operátory tísňové linky je velmi důležité, aby získali základní údaje o události, kterou chcete ohlásit,
 • zachovejte rozvahu a klid,
 • pokud se Vám ozve operátor jiné složky, než jste chtěli volat, nezavěšujte. Je možné, že jste omylem zavolali jiné tísňové číslo. Vaše ohlášení události bude zaznamenáno a okamžitě předáno příslušné složce,
 • sdělte, co se stalo, kde se událost stala, nahlaste své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte,
 • klidně odpovězte na doplňující otázky operátorů, jsou nezbytné proto, aby mohli co nejlépe vyhodnotit vaši situaci a co nejrychleji a nejefektivněji pomoci,
 • nezavěšujte, dokud Vás k tomu operátor nevyzve.

Jak bylo vytíženo centrum tísňové komunikace HZS Jihočeského kraje v roce 2023?

 • operátoři HZS Jihočeského kraje na tísňové linky 112 a 150 přijali celkem 180 543 volání a obsloužili 1 917 SMS konverzací. Z celkového počtu volání bylo 157 492 hovorů na tísňovou linku 112, zbylé na národní číslo 150 (celkový počet volání za rok 2022 byl v Jihočeském kraji více než 141 000 volání),
 • jednoznačně nejvytíženějším měsícem byl červen, kdy počet volání na tísňové linky byl 20 045, naopak nejméně volali lidé v listopadu, kdy jsme přijali něco málo přes 11 tisíc volání (důvodem vysokého počtu volání jsou zásahy spojené s klimatickými jevy – větrné kalamity)
 • dalšími vytíženými měsíci byly na tísňových linkách květen, červenec, srpen a září. V každém z těchto měsíců se počet volání pohyboval okolo 18 tisíců,
 • z celkového počtu volání operátoři jihočeského tísňového centra založili 22 728 datových vět, které byly v poměru 8,3 tis. pro HZS, necelých 5,9 tis. pro Policii ČR a více než 8,5 tisíc pro ZZS,
 • pro všechny složky integrovaného záchranného systému za průměrný den, tzn. například den, kdy neřádí žádná sněhová či větrná kalamita nebo není extrémní suché, založíme na Telefonickém centru tísňového volání na Krajském operačním středisku HZS Jihočeského kraje průměrně 62 událostí,
 • při plném obsazení máme na jedné směně, která slouží po dvanácti hodinách, 6 operátorů. V jihočeském TCTV musí být stále „zalogováni“, tedy přihlášeni, trvale minimálně 2 operátoři,
 • na tísňové linky 112 a 150 přijde denně průměrně 494 volání.

Více informací o tísňové lince naleznete na: http://www.hzscr.cz/clanek/tisnova-volani-v-ceske-republice.aspx.

Tisková zpráva GŘ-MV HZS ČR včetně videí na: https://www.hzscr.cz/clanek/tisnova-linka-112-oslavi-20-let.aspx

vytisknout  e-mailem