HZS Jihočeského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

1 + 1 = 2 neboli 11. 2. neboli 112

Snadno naučitelné, snadno zapamatovatelné, snadno použitelné. Tísňové číslo 112 slaví v sobotu 11. února své další narozeniny.  

 

Jiné datum než jedenáctý únor snad ani nemohlo být pro Evropský den tísňové linky 112 stanoveno. Právě 11. února byla v roce 1991 v Bruselu zástupci Evropské komise, Evropského parlamentu a Rady EU slavnostně podepsána trojstranná deklarace o „Evropském dni linky 112“.
V ČR v současnosti funguje 14 telefonních center linky 112, která jsou v rámci celé republiky navzájem hlasově i datově propojena. Tato telefonní centra tísňového volání (dále TCTV) jsou vzájemně zastupitelná, tj. v případě přetížení nebo výpadku centra v jednom kraji jsou hovory na linku 112 automaticky přesměrovány na další telefonní centra tísňového volání 112 a to tak, aniž by volající toto přesměrování zpozoroval na rychlosti nebo kvalitě odbavení. Je zde tak garance, že se občan vždy dovolá, a to jak z pevných linek, tak mobilních telefonů.
Na 112 se lze jako na jedinou tísňovou linku dovolat bez SIM karty a bez kreditu. K dovolání postačí, když je na místě, odkud je voláno, signál alespoň jednoho mobilního operátora.Logo 112 (2).jpg
Systém TCTV 112 umožňuje identifikaci adresy volajícího z pevné telefonní stanice, identifikaci telefonního operátora, identifikaci polohy mobilního telefonu, zobrazování místa události a polohy telefonu volajícího na mapě geografického informačního systému, vzájemné zálohování technologií, nezávislé telefonní spojení, jazykovou podporu, přepojování hlasových kanálů včetně předávání datové věty na příslušné místo řešené události. Datová věta obsahuje všechny potřebné místopisné údaje a údaje o typu události, včetně možnosti přístupu k hlasovému záznamu.
Operátoři linky 112 jsou schopni odbavovat tísňové hovory nejen v češtině, ale i angličtině a němčině, v případě potřeby mají k dispozici softwarovou podporu i v dalších světových jazycích.
Technologie telefonních center tísňového volání 112 také propojuje základní složky integrovaného záchranného systému: Hasičský záchranný sbor ČR, Policii ČR a zdravotnickou záchrannou službu. Propojení prostřednictvím datových vět i případného hlasového předání umožňuje rychlé vyhodnocení vzniklé situace a okamžitou reakci všech záchranných složek. V roce 2015 byl tento systém dále zdokonalen spuštěním tzv. Národního informačního systému IZS. Přijetí tísňových volání je rychlejší, vysílání sil a prostředků efektivnější, rychlá komunikace mezi jednotlivými složkami integrovaného záchranného systému koordinovanější.

Plánované novinky pro letošní rok  
V letošním roce se do systému implementují další novinky, které ulehčí občanům situaci, pokud se ocitnou v tísni.
Tou hlavní bude služba spuštěná v červnu a bude se týkat schopnosti přijímat tzv. „lokalizační zprávy“ z mobilního telefonu. V praxi to znamená, že pokud si někdo zavolá pomoc na tísňovou linku 112, jeho mobilní telefon automaticky vyšle tuto zprávu, která bude obsahovat GPS souřadnice místa, ze kterého volá. Velmi často se totiž stává, že volající buď přesně neví, kde se nachází, nebo je prostě v takovém stresu, že tuto informaci není schopen operátorovi sdělit. Na operačním středisku v takovém případě dokáží lokalizovat volajícího jen pomocí předpokládané oblasti pokrytí vysílače mobilní sítě, přes který komunikace prochází. Určení polohy přes lokalizační zprávu bude velmi přesné, služba nevyžaduje instalaci žádné speciální aplikace ani registraci uživatele. Díky tomu dojde k významnému zkrácení času potřebného k poskytnutí účinné pomoci.
Druhým systémem, který bude spuštěný v září letošního roku, je již delší dobu zmiňovaný eCall. Systém eCall je elektronický bezpečnostní systém, který v případě vážné dopravní nehody automaticky zavolá operátora tísňové linky. I když bude posádka vozu v bezvědomí, systém bude okamžitě informovat záchranáře, kde se nehoda přesně stala. Kromě zajištění vyslání pomoci na místo předává centrum linky 112 informaci o nehodě do jednotného systému dopravních informací a tím snižuje riziko vzniku následných nehod a kolon.
Všechny členské státy EU musí mít v centrech tísňových volání naimplementovánu technologii eCall do 30. 9. 2017. Od března 2018 musí pak mít eCall zabudována ta nově schvalovaná osobní a lehká nákladní auta (dodávky), která budou uváděna na trh.
(zdroj informací o lokalizačních zprávách a systému eCall – kpt. Mgr. Nicole Zaoralová, tisková mluvčí MV-GŘ HZS ČR)

Zajímavosti ze života tísňové linky

 • o zavedení jednotného evropského čísla tísňového volání 112 ve všech členských státech EU rozhodla již v roce 1991 Rada Evropských společenství,
 • linky ve členských státech musí fungovat do roku 1996,
 • až do roku 1998 byl na lince 112 přesný čas,
 • od roku 2003 funguje tísňová linka ve všech telefonních sítích (do této doby byla linka funkční pouze v mobilních sítích),
 • ostrý provoz byl zahájen v dubnu 2004 v call-centru HZS hl. města Prahy při pořádání mistrovství světa v ledním hokeji,
 • od roku 2005 tísňová linka funguje ve všech čtrnácti krajích České republiky,
 • jednotné evropské číslo tísňového volání 112 v současnosti slouží nejen více než půlmiliardě občanů ze všech 28 členských států Evropské unie, ale je zavedeno také vně unii v Lichtenštejnsku, Norsku, Švýcarsku, Turecku a na Islandu,
 • v Andoře je číslo 112 tísňovou linkou horské služby,
 • linka 112 není v Evropě zavedena v Albánii, Bělorusku, Bosně a Hercegovině, Černé Hoře, Makedonii, Moldavsku, Rusku a Srbsku,
 • ve většině států včetně ČR funguje číslo 112 společně s dříve zavedenými národními čísly tísňového volání, pouze v Dánsku, Estonsku, Finsku, Litvě, Lucembursku, Nizozemsku, Portugalsku, Rumunsku, Slovinsku, Švédsku a na Islandu, Kypru a Maltě je číslo 112 jediným tísňovým číslem,
 • hovory jsou přijímány policií nebo hasičským sborem, v některých státech orgány civilní ochrany (Lucembursko, Slovensko), speciální státní organizací (Finsko, Rumunsko, Bulharsko) nebo speciálními call-centry telekomunikačních operátorů (Irsko, Řecko, Švédsko, Spojené království).

Telefonní centrum tísňového volání (TCTV) HZS Jihočeského kraje
V Jihočeském kraji je telefonní centrum tísňového volání v budově Krajského ředitelství HZS Jihočeského kraje. Vzhledem k velikosti našeho kraje a počtu obyvatel musí být na jihočeském TCTV aktivně přihlášeni minimálně dva operátoři linky 112. Směny jsou ale obsazeny tak, že je přítomno a tedy „zalogováno“ více operátorů.
Za loňský rok operátoři linky 112 odbavili v celé České republice 3 301 926 hovorů. Z tohoto počtu bylo 2 893 333 volání na linku 112 a 408 539 na linku 150.
Statistiky HZS Jihočeského kraje uvádějí, že v Jihočeském kraji operátorky a operátoři tísňové linky přijali 182 835 hovorů (v rozložení 160 180 na tísňovou linku 112 a 22 655 hovorů na linku 150). Ze všech hovorů pak založili více než 17 tisíc datových vět, které rozeslali na operační střediska HZS krajů, Policie ČR a dispečinky Zdravotnických záchranných služeb. Nejvíce datových vět bylo na dispečinky ZZS, a to více než šest tisíc. Na operační střediska hasičských sborů operátoři odeslali téměř 5 800 datových vět, na operační střediska Policie ČR pak skoro 5 300 datových vět.

Více informací o tísňové lince naleznete na: http://www.hzscr.cz/clanek/tisnova-volani-v-ceske-republice.aspx.

vytisknout  e-mailem