HZS Jihočeského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Konference Červený kohout 2013

Ve dnech 19. a 20.3.2013 se v Hluboké nad Vltavou konal 16. ročník konference s mezinárodní účastí „Červený kohout 2013“.  

Jedná se o konferenci jejíž cílem je výměna zkušeností a poznatků z praxe mezi odpornou veřejností v celém jejím spektru činností (např. projektanti, odborně způsobilé osoby, hasiči, zástupci vysokých škol, obcí, apod.). Tato konference se konala v prostorách Parkhotelu pod záštitou náměstka generálního ředitele HZS ČR pro prevenci a civilní nouzovou připravenost brig. gen. Ing. Miloše Svobody. Konferenci pořádal Dům techniky České Budějovice spol. s r. o. a náměstek ředitele HZS Jihočeského kraje pro prevenci a CNP plk. Ing. Milan Brabec zde působil jako odborný garant. Pozvání přijali i hosté z Prezídia Hasičského a záchranného zboru Slovenské republiky a partneři HZS Jihočeského kraje z družebního Košického kraje.
Po úvodním slově pořadatelů zahájili konferenci ředitel HZS Jihočeského kraje plk. Ing. Lubomír Bureš, který zúčastněné přivítal a popřál mnoho nových poznatků z přednášek konference. Na jeho slova navázal starosta města Hluboké nad Vltavou a senátor Ing. Tomáš Jirsa, který představil své město a jeho nové aktivity. Poté náměstek generálního ředitele HZS ČR pro prevenci a CNP brig. gen. Ing. Miloš Svoboda také všechny přivítal, zrekapituloval v krátkosti co se událo v uplynulém roce v legislativní oblasti a v Hasičském záchranném sboru a popřál účastníků mnoho pěkných zážitků. Ing. Anna Skálová ředitelka Domu techniky České Budějovice spol. s r. o. seznámila přítomné s organizací konference a předala slovo moderátorovi dopoledního bloku přednášek Ing. Ladislavu Kardovi. Ten na úvod přednáškového bloku vzpomenul dva nedávno zesnulé tradiční aktivní účastníky konference doc. Ing. Josefa Janošce, CSc. a mjr. Ing. Olgu Novákovou.
Na letošní konferenci byla přednesena řada přednášek. V úvodu plk. Ing. Petr Chytrý vystoupil s tématem „Certifikát autorizovaného inspektora a požární bezpečnost staveb – poznatky z praxe“, na kterou v dopoledním bloku navázala přednáška Ing. Františka Konečného z Vysoké školy technické a ekonomické z Českých Budějovic na téma „Novela stavebního zákona ve vztahu k požární ochraně“. Mezi dalšími zajímavými přednáškami prvního dne bych zmínil např. přednášky Ing. Lubora Tomance na téma „Praktické zkušenosti se zásobováním požární vodou veřejnými vodovodními řady“, plk. Dr. Ing. Zdeňka Hanušky na téma „Požáry fotovoltaických zařízení a zásahy jednotek požární ochrany“, Pavla šinka na téma „Schopnost kabelových systémů zajistit trvalou dodávku elektrické energie pro požárně bezpečnostní zařízení z pohledu CENELEC“, Ing. Josefa Fedorčáka na téma „Automatický systém včasného varování při lesních požárech“ a p. Ivany Nohové na téma „Technické požadavky a požární bezpečnost komínů v projektové dokumentaci“.
Druhý den začal zajímavým blokem přednášek, který se týkal likvidace technických havárií a požárů. Druhy den vystoupili např. plk. Ing. Martin Sviták na téma „Únik čpavku z velkoobjemového chladicího zařízení – poznatky z praxe“, npor. Lukáš Kamenský DiS. Vystoupil na téma „Rozbor požáru plnírny tlakových lahví propan-butanu“, Ing. Václav Kratochvíl, Ph. D. na téma „Praktické zkušenosti ze zkoušek výbuchů tlakových lahví s technickými plyny“, plk. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D. na téma „Aplikace lokálního požáru při navrhování stavebních konstrukcí“.    
Konferenci moderovali osvědčení tradiční moderátoři Ing. Ladislav Karda a Ing. Jan Pavlík.
Před ukončením konference byl stanoven i předpokládaný termín dalšího ročníku a to na 1.-2. dubna 2014.
Odkazy do noveho okna

1 Snímek 025

1 Snímek 025 

Detailní náhled

2 Snímek 108

2 Snímek 108 

Detailní náhled

3 Snímek 151

3 Snímek 151 

Detailní náhled

4 Snímek 210

4 Snímek 210 

Detailní náhled

5 Snímek 323

5 Snímek 323 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem