HZS hlavního města Prahy  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nouzové přežití

 • Nouzové přežití
 • Nouzové přežití v podmínkách hlavního města Prahy

Nouzové přežití

Nouzové přežití

Zabezpečení opatření nouzového přežití představuje souhrn činností a postupů věcně příslušných orgánů, dalších zainteresovaných subjektů a samotných občanů, prováděných s cílem minimalizovat negativní dopady mimořádných událostí a krizových situací na zdraví a životy postiženého obyvatelstva.

Opatření nouzového přežití navazují na evakuaci obyvatelstva z postiženého území nebo jsou realizována přímo v prostoru mimořádné události nebo v zóně havarijního plánování.

Nouzové přežití obyvatelstva je řešeno na základě zákona č.239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a vyhlášky MV č.328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení IZS. 

Plán nouzového přežití obyvatelstva je jedním z plánů konkrétních činností, který je součástí havarijního plánu kraje a obsahuje:

 • nouzové ubytování,
 • nouzové zásobování potravinami,
 • nouzové zásobování pitnou vodou,
 • nouzové základní služby obyvatelstvu,
 • nouzové dodávky energií,
 • organizování humanitární pomoci a
 • rozdělení odpovědnosti za provedení opatření pro nouzové přežití obyvatelstva.

Materiál k nouzovému přežití u HZS hl. m. Prahy:

 • 10 souprav materiálu nouzového přežití k okamžitému použití
 • 2 soupravy materiálu nouzového přežití k následnému použití

(seznam materiálu jednotlivých souprav -  viz Příloha č. 3 Sbírky interních aktů generálního ředitele HZS ČR částka: 10 z 11. února 2010)

Další materiál pro zabezpečení obyvatelstva (deky, ošacení, …) je k dispozici ve skladu logistiky v Jílovém u Prahy, který spadá do správy HZS hl. m. Prahy.

 •  2 kusy Kontejneru nouzového přežití (dále jen „KNP“)

(seznam materiálního vybavení kontejnerů - viz Příloha č. 2 Sbírky interních aktů generálního ředitele HZS ČR částka: 10 z 11. února 2010)

KNP je určen pro 25 až 50 osob a slouží ke krátkodobému rychlému poskytnutí účinné
a neodkladné pomoci obyvatelstvu, postiženému mimořádnou událostí.

 • 2 kusy Kontejneru ochrany obyvatelstva (dále jen „KOOB“)

Materiál k nouzovému přežití u HZS ČR:

V souladu s Koncepcí ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 jsou vytvořeny u HZS ČR zásoby k zabezpečení nouzového přežití.

Na centrální úrovni jsou plánovány materiální základny humanitární pomoci (dále jen „MZMP“) s kapacitou pro 2550 osob, z toho v působnosti Ministerstva obrany (vyčleněné útvary Armády ČR) pro 1500 osob a v působnosti Ministerstva vnitra resp. HZS ČR pro 1050 osob. U HZS ČR je k dispozici celkem 7 souprav MZHP s kapacitou 150 osob, z toho je 5 souprav ve skladech Základny logistiky Olomouc a 2 soupravy jsou ve skladech Záchranného útvaru HZS ČR.

MZHP je zařízení vytvářené za účelem zabezpečení základních životních potřeb (ubytování, ošacení, stravování osobní hygiena, zdravotní a psychosociální pomoc) postiženému (evakuovanému) obyvatelstvu v případě vzniku mimořádné události, a to na dobu nezbytně nutnou.

Dále je k dispozici u HZS ČR materiál ve skladech logistiky Olomouc - viz odkaz:

http://www.hzscr.cz/clanek/normativy-materialu-a-vecnych-prostredku-pro-nouzove-preziti-obyvatelstva.aspx

Nouzové přežití v podmínkách hlavního města Prahy

Nouzové přežití obyvatelstva v podmínkách hlavního města Prahy

Hlavní povinností Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy je organizovat a koordinovat nouzové ubytování, nouzové zásobování pitnou vodou, potravinami a dalšími nezbytnými prostředky k přežití obyvatelstva, organizovat a koordinovat humanitární pomoc.

Materiál nouzového přežití k využití u HZS hl. m. Prahy:

Kontejner nouzového přežití

Je určen až pro 50 osob a slouží ke krátkodobému a rychlému poskytnutí účinné a neodkladné pomoci obyvatelstvu postiženému mimořádnou událostí. Jedná se především o živelní pohromy, hromadné dopravní nehody, letecké a železniční nehody. Dále je vhodný pro týlové zabezpečení při dlouhodobých zásazích pro zasahující. Konstrukční řešení umožňuje dlouhodobý a nepřetržitý provoz v rozmezí teplot -30 až +50 oC. Kontejner je zcela nezávislý na externím zdroji elektrické energie. Má vlastní vodovodní a odpadní hospodářství. Dále je vybaven sociálním zařízením (pevné WC, chemické WC a sprcha), plně vybavenou kuchyňkou (lednice, varné desky, dřez, mikrovlnky, hrnce, jednorázové talíře a příbory, termosy, káva, čaj, cukr, suchary)  a skladovací sekcí, ve které je uložen potřebný materiál (stan a jeho příslušenství, elektrocentrála, naftové topení, ženijní nářadí, pohonné hmoty v kanystrech, prodlužovací kabely, osvětlovací soupravy venkovní i vnitřní, toolbox s nářadím, kancelářská brašna s vybavením, flipchart, rozkládací stoly a lavice, konzervované dávky potravin, pitná voda, jednorázové kelímky, lehátka, spacáky, karimatky, úklidové pomůcky).

KNP hlavní.jpg

Galerie ke stažení

Kontejner ochrany obyvatelstva

Je určen pro přepravu materiálu a zároveň poskytuje zázemí pro zasahující jednotky. Primárně je určen pro ochranu obyvatelstva při vzniku mimořádné události. Svým vybavením poskytuje ochranu až pro 100 osob. Jedná se o ochranu dýchacích cest a povrchu těla před působením prachu nebo chemických látek. Dále může kontejner plnit funkci check pointu pro zasažené osoby. Skládá ze tří sekcí:

Skladová
Omyvatelná brašna s maskami CM6 a kombinovanými filtry, únikové kukly s filtrem, ochranné protichemické oděvy a návleky na obuv, respirátory FFP2 a FFP3, ochranné uzavřené brýle, nitrilové rukavice, přikrývky, záchranné termofolie, hygienické balíčky, výstražné reflexní vesty.

Provozní
Elektrocentrály (malá a velká), prodlužovací kabely, přenosné osvětlení, infrazářiče, varné termosy a příslušenství, hliníkový žebřík, kufr s nářadím, kancelářská box, flipchart, skládací stoly s lavicemi, megafon, wifi router, tablet, plechové kanystry na pohonné hmoty, kanystry na pitnou vodu, balená pitná voda, stojany na odpadky, mýdlo, umyvadla, hasicí přístroje, úklidová sada, ženijní nářadí.

Zdravotnická
Vakuové matrace, záchranářská skládací nosítka, jednorázové nitrilové rukavice, Scoop rámy, transportní vyprošťovací plachty, lékárnička III, desinfekční prostředky, vaky na zesnulé, nesterilní gázy, prostředky na výplach očí.

KOOB hlavní.JPG

Galerie ke stažení

Další materiál nouzového přežití

Soupravy pro k okamžitému použití v počtu 10 souprav.
Soupravy pro k následnému použití v počtu 2 souprav.
Soupravy k okamžitému a následnému použití jsou uloženy ve Skladu logistiky HZS hl. m. Prahy v Jílovém u Prahy.

vytisknout  e-mailem