HZS hlavního města Prahy  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Dokumentace IZS

Dokumentací IZS podle § 14 vyhlášky č. 328/2001 Sb. ze dne 5. září 2001 o některých podrobnostech zabezpečení IZS, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb. jsou: 

  • Typové činnosti složek při společném zásahu
  • Dohody o poskytnutí pomoci
  • Dokumentace o společných záchranných a likvidačních pracích a statistické přehledy
  • Dokumentace o společných školeních, instruktážích a cvičení složek IZS
  • Havarijní plán kraje a vnější havarijní plán
  • Poplachový plán integrovaného záchranného systému hlavního města Prahy

Typové činnosti složek při společném zásahu

Typové činnosti složek IZS při společném zásahu (dále jen „typová činnost“) jsou zpracovány podle § 18 vyhlášky č. 328/2001 Sb. ze dne 5. září 2001 o některých podrobnostech zabezpečení IZS, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb. Typová činnost obsahuje postup složek IZS při záchranných a likvidačních pracích s ohledem na druh a charakter mimořádné události. 

Typové činnosti složek IZS při společném zásahu naleznete na stránkách Hasičského záchranného sboru České republiky (zde).

Dohody o poskytnutí pomoci

Postup při uzavírání dohod o poskytnutí pomoci v rámci integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“) na základě § 21 zákona č. 239/2000 Sb., o IZS a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. (dále jen „zákon o IZS“) a na základě § 15 vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení IZS (dále jen „vyhláška o IZS“).
 
V rámci IZS organizační složky Hasičského záchranného sboru České republiky uzavírají dohody:
  1. o plánované pomoci na vyžádání podle § 21 zákona o IZS,
  2. o poskytnutí osobní nebo věcné pomoci podle § 15 vyhlášky o IZS,
  3. o součinnosti složek IZS,
  4. o spolupráci.

Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy má ke dni 1. 3. 2012 uzavřeno celkem 19 dohod o plánované pomoci na vyžádání podle § 21 zákona o IZS a 10 dohod o poskytnutí osobní nebo věcné pomoci podle § 15 vyhlášky o IZS.

Dokumentace o společných záchranných a likvidačních pracích a statistické přehledy

 

Dokumentace o společných školeních, instruktážích a cvičení složek IZS

 

Havarijní plán kraje a vnější havarijní plán

Poplachový plán integrovaného záchranného systému hlavního města Prahy

Poplachový plán integrovaného záchranného systému hlavního města Prahy je součástí nařízení č. 12/2011 Rady hlavního města Prahy, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy ze dne 29. 6. 2011.

 Je uložen na Krajském operačním a informačním středisku Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy a obsahuje
a) spojení na základní a ostatní složky integrovaného záchranného systému,
b) přehled sil a prostředků ostatních složek, včetně přehledu sil a prostředků pro potřeby záchranných a likvidačních prací na základě smluvních vztahů s fyzickými nebo právnickými osobami, jakož i způsobu a rozsahu jejich povolávání v závislosti na stupních poplachu;
c) způsob povolávání a vyrozumívání vedoucích složek a členů krizových štábů, právnických osob a podnikajících fyzických osob zahrnutých do havarijních plánů kraje.
 

vytisknout  e-mailem