HZS hlavního města Prahy  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Dokumentace IZS

Dokumentací IZS podle § 14 vyhlášky č. 328/2001 Sb. ze dne 5. září 2001 o některých podrobnostech zabezpečení IZS, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb. jsou: 

Poplachový plán integrovaného záchranného systému hlavního města Prahy je součástí nařízení č. 12/2011 Rady hlavního města Prahy, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy ze dne 29. 6. 2011.

 Je uložen na Krajském operačním a informačním středisku Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy a obsahuje
a) spojení na základní a ostatní složky integrovaného záchranného systému,
b) přehled sil a prostředků ostatních složek, včetně přehledu sil a prostředků pro potřeby záchranných a likvidačních prací na základě smluvních vztahů s fyzickými nebo právnickými osobami, jakož i způsobu a rozsahu jejich povolávání v závislosti na stupních poplachu;
c) způsob povolávání a vyrozumívání vedoucích složek a členů krizových štábů, právnických osob a podnikajících fyzických osob zahrnutých do havarijních plánů kraje.
 

vytisknout  e-mailem