HZS hlavního města Prahy  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Co je IZS

Integrovaným záchranným systémem (IZS) se dle zákona 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, rozumí koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací. 

 • Integrovaný záchranný systém
 • Základní složky IZS
 • Ostatní složky IZS
 • Proč IZS vznikl?

Integrovaný záchranný systém

Základním smyslem IZS je efektivně a koordinovaně zapojit každého, kdo by s ohledem na své vybavení, odbornost a kompetence mohl přispět k provádění záchranných a likvidačních prací v případě vzniku mimořádné události. Stručně řečeno: "aby nebyl opomenut nikdo, kdo pomoci může a vzájemně si nikdo ze zasahujících nepřekážel".

Základní složky IZS

 • Hasičský záchranný sbor České republiky,
 • Jednotky požární ochrany zařazené v plošném pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany,
 • Zdravotnická záchranná služba,
 • Policie České republiky.

Ostatní složky IZS

 • Vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil,
 • Ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory (kromě Policie České republiky),
 • Ostatní záchranné sbory (kromě Hasičského záchranného sboru české republiky),
 • Orgány ochrany veřejného zdraví,
 • Havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby,
 • Zařízení civilní ochrany,
 • Neziskové organizace a sdruţení občanů, která lze vyuţít k záchranným a likvidačním pracím.
Ostatní složky integrovaného záchranného systému poskytují při záchranných a likvidačních pracích plánovanou pomoc na vyžádání.

Proč IZS vznikl?

Integrovaný záchranný systém vznikl jako potřeba každodenní spolupráce hasičů, zdravotníků, policie a dalších složek při řešení mimořádných událostí (požárů, havárií, dopravních nehod, atd.). V případě řešení mimořádných události většího rozsahu je zájem spolupracovat a využívat subjekty schopné poskytnout pomoc v rozmezí vlastních dispozic a odborností pro dosažení rychlé a účinné záchrany nebo likvidace mimořádné události. Spolupráce na místě zásahu uvedených složek v nějaké formě existovala vždy. Avšak odlišná pracovní náplň i pravomoci jednotlivých složek zakládaly a zakládají nutnost určité koordinace postupů.

vytisknout  e-mailem