HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Hrozby v kraji

Přírodní rizika, antropogenní a další rizika 

 1. Přírodní (naturogenní) mimořádné události
 2. Antropogenní mimořádné události
 3. Další hrozby
 4. Zvláštní hrozby

Přírodní (naturogenní) mimořádné události

Jedná se o živelní pohromy a MU způsobené biosférou. Mezi přírodní rizika patří přirozené a přívalové povodně, epidemie, vysoce nakažlivé nemoci, zemětřesení, epizootie, klimaticky podmíněné stavy jako jsou sněhové kalamity, větrné bouře, dlouhotrvající vedro a sucho a další.

Přirozená povodeň
Vodoteč / sídlo:     
Opavice / Město Albrechtice, Opava / Karlovice, Široká Niva, Nové Heřmínovy, Krnov, Úvalno, Černý potok / Bruntál, Podolský potok / Rýmařov, Bystřice / Ondrášov, Čížina      Ostravice / Ostravice, Frýdlant nad Ostravicí, Baška, Frýdek - Místek, Paskov, Řepiště-      Petrůvka / Petrovice u Karviné, Olše / Karvina - Darkov, Karviná - Staré Město, Dětmarovice, Dolní Lutyně, Verneřovice, Kopytov, Odra / Buhumín, Kopytov, Pudlov;       Odra / Heřmánky, Loučky, Odry, Jeseník nad Odrou, Bernartice nad Odrou, Kunín, Hladké Životice, Petřvaldík- Opava / Skrochovice, Holasovice, Držkovice, Vávrovice, Opava, Velké Hoštice, Štítina, Kravaře, Dvořisko- Odra / Stará Bělá, Polanka nad Odrou, Ostrava, Koblov
Opatření: Povodňový plán Moravskoslezského kraje
 
Přívalová povodeň
Přívalové povodně vznikají nejčastěji následkem rychlého povrchového odtoku způsobeného přívalovými srážkami, který se v členitém terénu rychle koncentruje do říční sítě. Zároveň je odnášen ze zasaženého území odplavitelný materiál, který následně způsobuje ucpávání propustků, mostků a snížení kapacity koryt vodních toků.
Opatření: Operační plán „Přívalová povodeň“
 
Epidemie a vysoce nakažlivé nemoci
Epidemie
Místa možného výskytu nelze předem konkrétně určit, výskyt se však předpokládá ve specifických oblastech.
Vysoce nakažlivé nemoci
Místa možného výskytu nelze předem konkrétně určit, je možné odhadnout možné vstupy nákazy např. mezinárodní letiště, hraniční přechody, tábory pro uprchlíky. V případě užití k bioterorismu se jedná o strategická výrobní a energetická zařízení, vodní nádrže pro hromadné zásobování pitnou vodou a místa s velkou koncentrací lidí např. kulturní a sportovní akce. Jedná se o závažná onemocnění s vysokou smrtností, přenos se může uskutečnit vzduchem nebo přímým kontaktem s nemocným člověkem nebo zvířetem např. antrax plicní forma, mor plicní forma, variola, hemoragické horečky (Ebola, Lassa, Dengue, Marburg), tularémie plicní forma, brucelóza, břišní tyfus, cholera, otrava botulotoxinem.
Opatření: Operační plán „EPIDEMIE-hromadné nákazy osob 
Epizootie
Potenciálně ohrožující objekty, kde hrozí vnik nebo rozšíření nákazy jsou ohrožující objekty s chovem hospodářských zvířat (skot nad 10 ks zvířat, prasata, ovce, kozy nad 10 ks zvířat, drůbež šlechtitelské, rozmnožovací a užitkové chovy), ZOO v Ostravě.
Opatření: Operační plán "Chřipka ptáků"
 
Zemětřesení
Nebezpečí zvýšené seismické činnosti (nad 3° RS), přičemž potenciálně je celá oblast Moravskoslezského kraje oblastí ohroženou možným lokálním zemětřesením, a to (prostor / stupně):
 
 • východně Bruntál - Krnov / 6°
 • jihovýchodně Bruntál - Moravský Beroun / 4°
 • východně Frýdlant / 6°
 • zbytek okresu Frýdek-Místek / 4°
 • východně Orlová / 6°
 • zbytek okresu Karviná / 4°
 • severozápadně Odry - Studénka / 4°
 • severně Vítkov - Těchanovice / 6°
 • zbytek okresu Opava / 4°
 • celé město Ostrava (zejména Petřkovice, Hošťákovice, Koblov, Hrušov, Muglinov a Slezská Ostrava) /4°
 
Klimaticky podmíněné mimořádné události
Sněhové kalamity, které vznikají zpravidla z přívalových sněhových srážek, největší kalamitní dopad mají v horských oblastech (obvykle Jeseníky) na dopravní a komunikační trasy horských oblastí okresu Bruntál. Za ohrožená území dlouhotrvajícím vedrem a suchem lze považovat zóny v klimatických oblastech s velmi nízkým úhrnem srážek, příp. s vysokým počtem tropických dnů. Při omezených dodávkách pitné a užitkové vody to jsou především hustě obydlené oblasti, oblasti s vysokou hustotou průmyslu, a to takového, kde jsou velké nároky na dodávku vody (např. chemický, potravinářský apod.), a oblasti zaměřené na zemědělskou produkci (rostlinná a živočišná výroba). Mimořádná intenzita větrných bouří se předpokládá v oblastech s vysokou průměrnou rychlostí větru (horské oblasti). Ohrožením mohou být dotčeny jak zóny sídelní zástavby, tak rozsáhlé plochy přírodní vegetace (lesní úseky). Nejvíce ohroženými objekty jsou lehké stavby, střešní konstrukce, energetické nadzemní rozvody, technické prostředky signalizace, stromořadí i osamělé stromy a podle situace i dopravní prostředky. Sériově mohou být ohroženy padajícími a létajícími segmenty různých konstrukcí další objekty.
Opatření:
 • Operační plán "Sněhová kalamita a extrémní mráz"
 • Operační plán "Dlouhodobé sucho"
 • Operační plán "Extrémně vysoké teploty"
 • Operační plán "Extrémní vítr"

vytisknout  e-mailem