HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Hledáme operačního technika

HZS Olomouckého kraje hledá do svého týmu kolegyni/kolegu na pozici inspektor - operační technik. 

Inspektor – operační technik

Zařazení: HZS Olomouckého kraje, Krajské ředitelství Olomouc, oddělení KOPIS

Místo služebního působiště: Olomouc

Předpokládaný termín ustanovení na služební místo:  1. 5. 2024

Charakteristika služebního místa:

  • Tarifní třída: 5
  • Minimální stupeň dosaženého vzdělání: střední s maturitní zkouškou
  • Zaměření vzdělání: technické, všeobecné nebo ekonomické 

Výčet dokladů, které uchazeči doručí společně s přihláškou do výběrového řízení:

  • Profesní životopis zaměřený zejména na předchozí průběh zaměstnání
  • Ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

Bližší informace obdržíte na telefonním čísle 950 770 032.

Písemnou přihlášku, požadované doklady včetně svojí kontaktní adresy a telefonu (popř. e-mailu) uchazeč doručí do 29. 3. 2024  na e-mail: petra.oslejskova@hzscr.cz nebo na adresu:

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
Schweitzerova 91
779 00  Olomouc     

Formuláře ke stažení najdete zde.

Poučení pro uchazeče/ku:

Osobní údaje, které tímto poskytujete, budou zpracovány výhradně pro provedení tohoto výběrového řízení podle zákona. Povinnost poskytnout osobní údaje a jejich rozsah vyplývá ze zákona a z § 45 odst. 2 a § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Následkem neposkytnutí požadovaných údajů je vyřazení Vaší žádosti z výběrového řízení. Poskytnuté osobní údaje zpracovávají jen pověřené osoby a neposkytují je dalším příjemcům. Poskytnuté osobní údaje jsou součástí spisu k výběrovému řízení a jsou v něm uloženy po dobu, která je určena spisovým a skartačním plánem bezpečnostního sboru. Máte právo požadovat přístup k osobním údajům, a pokud zjistíte nebo se domníváte, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel zpracování, můžete vznést námitku proti jejich zpracování a požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o provedení opravy, omezení zpracování, nebo výmaz osobních údajů.

vytisknout  e-mailem