HZS Jihočeského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Hledáme kolegu na strojní oddělení

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje prodlužuje lhůtu pro podání přihlášky do výběrového řízení na volné služební místo - VRCHNÍ INSPEKTOR – TECHNIK-STROJNÍ SLUŽBA. 

Pro volné místo požadujeme:

a)    stupeň vzdělání – střední s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné

b)   zaměření vzdělání:

 • požární ochrana nebo integrovaný záchranný systém nebo krizové řízení nebo ochrana obyvatelstva
 • technické

c)    doba trvání služebního poměru pro služební hodnost nejméně 5 let nebo vysokoškolské vzdělání 

d)    znalost práce s PC

e)    řidičský průkaz skupiny B

f)   dosahování alespoň velmi dobrých výsledků ve výkonu služby podle závěru posledního

      služebního hodnocení (platí pouze pro příslušníky bezpečnostních sborů)

Místem služebního působiště jsou České Budějovice. Předpokládaný termín ustanovení na služební místo je 1. únor 2023.

Zájemci doručí písemné přihlášky doplněné o profesní životopis, ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, o jmenování do služební hodnosti podle ustanovení § 18 zákona, o době trvání služebního poměru podle ustanovení § 7 odst. 2 zákona a posledního služebního hodnocení podle ustanovení § 203 zákona (tyto požadavky platí pouze pro příslušníky bezpečnostních sborů), kontaktní adresu a telefon, popř. e-mail, a to nejpozději do 16. ledna 2023 na podatelnu Krajského ředitelství HZS JčK na adresu: Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Pražská 52b, 370 04 České Budějovice, nebo datovou schránkou. Příslušníci HZS Jihočeského kraje přihlašující se do výběrového řízení nepředkládají doklady, které již jsou součástí jejich osobního spisu.

Vybraní zájemci splňující stanovené podmínky budou pozváni k výběrovému řízení. Více informací podá plk. Ing. Jiří Chmel, tel.: 950 230 126.

Důležitou informací jsou pak obecné podmínky pro přijetí do služebního poměru:

 • občan České republiky,
 • věk 18 let,
 • bezúhonnost a plná způsobilost k právním úkonům,
 • splnění podmínky stanovené pro výkon obsazovaného služebního místa, zejména:
  • stupeň vzdělání - minimálně střední s maturitní zkouškou,
  • obor nebo zaměření vzdělání (pokud je stanoven),
  • další odborné a jiné zvláštní požadavky (pokud jsou stanoveny),
 • fyzická, zdravotní a osobnostní způsobilost k výkonu služby,
 • oprávněnost seznamovat se s utajovanými informacemi podle zvláštního právního předpisu, má-li být ustanoven na služební místo, pro které se tato způsobilost vyžaduje,
 • bez členství v politické straně nebo politickém hnutí,
 • bez výkonu živnostenské nebo jiné výdělečné činnost a bez členství v řídících nebo kontrolních orgánech právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost,
 • písemně podání žádosti o přijetí do služebního poměru a úspěšné absolvování přijímací řízení.


 

vytisknout  e-mailem